kræftFor dem som er blevet erklæret rask og dermed har været ramt af kræft, ligger der en udfordring i at få sin hverdag til at fungerer igen efterfølgende. Dette kan for nogle virke simpelt og problemfrit, mens det for andre kan byde på en række komplikationer rent psykisk, som derfor føler det er en stor mundfuld at skulle vænne sig til ikke at skulle være bekymret længere. Men der er råd og hjælp til dette, og som med mange andre ting her i livet, så har vi altid et valg som vi kan foretage os, og dermed være med til at forme vores eget liv og hverdagen.

Nu til dags er de tidligere diagnosticeringer og medicinske forbedringer, med til at mange af de kræftramte, har bedre forudsætninger for at leve længere, hvis man bliver erklæret for rask.

I et nyt studie som er blevet foretaget med mandelige deltager som har været kræftramt, har man kigget på motion og trænings effekt på denne målgruppe.

Ud fra en analyse af data fra deltagerne, som omhandlede spørgeskemaer omkring deres fysiske aktivitetsniveau og type af aktiviteter, fik man indblik i såvel deres organiserede træning(træning i fitness centre, planlagte løbeture, gåture, cykling), samt den generelle aktivitet(gå på trapper, tage cyklen til arbejde, gå til bussen etc).

Ud fra disse kategoriserede de indsamlede data, efter hvor mange antal kalorier/uge de forbrændte gennem deres fysiske aktivitet. Dette blev efterfølgende sammenlignet med dødsraten.

Med hensyntagen til alder, BMI, rygning og kost, fandt forskerne at dem som forbrændte det højeste antal kalorier/uge gennem motion, hvilket betyder omkring 12.600 kalorier, var 48 % mindre tilbøjelig til at dø på baggrund af diverse årsager i den efterfølgende periode efter de var blevet erklæret rask, end dem som kun forbrændte omkring 2.100 kalorier, som det laveste.

Derudover fandt man ud af at ved at dyrke motion på et højere niveau, ville der være en mindre risiko for at man efterfølgende ville blive ramt af kræft og hjertekarsygdomme med døden til følge.

Først og fremmest kan dem som endnu ikke har oplevet kræft på egen krop, gøre en indsats for at forebygge. Hvor ting som rygning, passiv rygning, overvægt, alkohol, miljøpåvirkninger, usund kost, for lidt fysisk aktivitet og solbadning, er faktorer som hver især bidrager som til at øge risikoen for udvikling af kræft, alt efter hvilken grad de individuelt påvirker os og er en del af vores hverdag.

Af Nanna Aagaard Larsen