Selv om Ginkgo biloba ifølge en amerikansk undersøgelse ikke har nogen beskyttende effekt på ældres mentale evner, betyder det ikke, at det er virkningsløst.

Man skal blot være på det rene med, at Ginkgo biloba kun hjælper hvis problemet skyldes dårlig blodgennemstrømning.
Flere medier har for nylig bragt den overraskende besked, at Ginkgo biloba tilsyneladende ingen effekt har på ældre menneskers mentale evner.

Baggrunden er en større undersøgelse, der er blevet publiceret i det amerikanske videnskabelige tidsskrift Journal of the American Medical Association (JAMA).

I forbindelse med studiet testede forskerne omkring 3.000 mennesker med en gennemsnitsalder på 79 år, som fik en daglig dosis af enten 240 mg Ginkgo biloba eller placebo. Resultatet af studiet viste ingen forskel mellem den aktive gruppe og placebo-gruppen.

Mange årsager til dårlig hukommelse

Studiets konklusion overraskede forskerne, da Ginkgo biloba i mange år har været godkendt som naturlægemiddel, blandt andet til behandling af hukommelses- og koncentrationsbesvær. Men når man kigger nærmere på opbygningen af studiet, er resultatet ikke så overraskende endda.

For det første er studiet udført på meget gamle mennesker. Yngste deltager var 72 år, de ældste helt op til 96 år. I den alder er der ofte mange forskellige årsager til at hukommelsen svigter, både naturlige og som følge af sygdomme som Alzheimers. Holdet bag undersøgelsen har udelukkende testet deltagernes mentale evner, men ikke set nærmere på, hvad der kunne ligge bag en evt. forringelse af dem.

Ginkgo øger blodgennemstrømningen

Når man taler om Ginkgo bilobas positive effekt på hukommelse og koncentration, så skyldes det plantens evne til at øge blodgennemstrømningen, og dermed modvirke problemer forårsaget af en nedsat blodforsyning til hjernen. Denne virkningsmekanisme gør også, at Ginkgo biloba virker mod f.eks. kolde hænder og fødder og andre problemer, der skyldes dårlig blodforsyning.

Derimod er der ikke noget, der tyder på, at Ginkgo biloba kan bruges til at behandle Alzheimers eller andre demens-sygdomme, der ikke har noget med blodforsyningen at gøre. Af den grund er Ginkgo biloba præparater som Bio-Biloba også godkendt som naturlægemiddel til brug ved længerevarende symptomer som hukommelsesbesvær m.m., hvor læge har udelukket anden tilgrundliggende sygdom. Med andre ord, så virker Ginkgo biloba fint, hvis man blot anvender det mod de rette problemer.