kan gøres unge igen

Forskere har fundet en mulig forklaring på, hvorfor vægttræning hjælper ældre mennesker med at genvinde størsteparten

af deres muskelstyrke. Nøglen til

hemmeligheden er nogle små “energi-fabrikker” i cellerne.

Videnskaben har længe vidst, at ældre mennesker kan få en del af den tabte muskelstyrke tilbage ved at dyrke vægttræning. Til gengæld har en ny undersøgelse hjulpet forskerne med at finde frem til, hvad det er, som svækker musklerne med alderen, og hvordan muskelstyrken kan genetableres.

Forklaringen findes indeni selve cellerne, hedder mitokondrier og er en slags energi-fabrikker, som hjælper ilt med at omdanne fedt, protein og kulhydrat til energi. Mere og mere tyder på, at mitokondrier med tiden mister deres effektivitet. Den manglende energiomsætning ser ud til at være en del af forklaringen på kroppens ældningsproces, inklusiv den ældning af vores muskelmasse, som bevirker, at vi med tiden mister ungdommens kræfter.

Idet mitokondrierne bliver ringere til at producere energi, taber musklerne en del af deres udholdenhed og styrke. Men forskningen har med helt nye beviser på bordet påvist, hvordan et par ugentlige træningspas kan få liv i de udtjente mitokondrier. Der er ganske vist ikke tale om en 100 procents omvendelse af ældningsprocessen. Men ved hjælp af muskel-biopsier har forskerne fået håndgribeligt bevis på, at der på celleplan sker en betydelig reparation af den akkumulerede skade, som er opstået over lang tid – med andre ord en kompensation for musklernes tab af effektivitet.

Forbløffende resultater
For at undersøge vægttræningens indvirkning på muskelmassen bad man 25 raske, aktive ældre personer med en gennemsnitsalder på 70 år om at udføre sammenlagt en times træning af arme og ben samt generelle vægttræningsøvelser to gange om ugen i et halvt år. Man tog vævsprøver af deres muskler, før de kom igang med træningen og efter forsøgsperiodens udløb, og sammenlignede for at se en eventuel forskel. Samtidig havde man en kontrolgruppe bestående af unge mennesker i alderen 20-35 år, som ikke dyrkede nogen form for muskeltræning. Når forskerne iagttog mitokondrierne i muskelmassen hos de ældre før og efter, blev de selv dybt overrasket. Det mønster, man fandt, lignede det, man normalt ser hos langt yngre personer. I realiteten svarer det til, at man med et halvt års vægttræning kan skrue tiden flere årtier tilbage med hensyn til muskeleffektivitet.

Det opløftende ved dette budskab er, at det virkelig KAN betale sig at være fysisk aktiv hele livet. Og – måske endnu vigtigere – at det i princippet ALDRIG er for sent at starte.