GravidUniversity of Montreal, har i samarbejde med CHU Sainte-Justine Børnehospital undersøgt hvilken betydning det har for nyfødte børn, at moderen har været fysisk aktiv regelmæssigt, igennem graviditeten.

De fleste er bevidste om, at det er sundt at være fysisk aktiv og at der foreligger nogle nationale anbefalinger om i hvilken grad man bør være aktiv i dagligdagen, for at forebygge og fremme sin sundhed og generelle helbred. Oplysningerne omkring disse positive effekter man får gennem motion, bliver i høj grad formidlet på flere måder i samfundet, men ansvaret for at leve op til anbefalingerne, ligger hos det enkelte individ.

Dette nye studie fokusere ikke kun på hvilke virkninger det har for moderens helbred, men påpeger også, at man udover at booste sin egen sundhed, også kan gøre noget godt for sin barns sundhed, ved at implementere kortvarig fysisk aktivitet dagligt – det viser sig nemlig det ikke kræver særlig meget tid, at opnå motionens gavnlige effekter både for en selv og barnet.

En træningsmængde på 20 minutter 3 gange om ugen, hvor der trænes cardio/konditionstræning ved moderat intensitet, kan være med til at fremme udviklingen af nyfødte børns hjerne, hvilket vil have fremtidig betydning for blandt andet barnets kognitive udvikling, indlæringsevne etc.

Dette studie er det første af sin slags, men lignende undersøgelser foretaget på dyr, påviste tilsvarende resultater. Med dette studie, håber forskerne at resultaterne vil blive taget til efterretning, så interventioner og andet forskning omkring folkesundheden, vil anvende den nye viden indenfor området.

Derudover har studiet relevans for målgruppen, de gravide, hvor man håber at dette kan være motivationsfaktor til at ville motionere og forblive fysisk aktiv under graviditeten.

På nuværende tidspunkt anbefaler man gravide, som raske og med en ukompliceret graviditet, at man mindst er fysisk aktiv 30 minutter om dagen af moderat intensitet. Den fysiske aktivitet skal ligge udover de dagligdagsaktiviteter man dagligt udfører.

Der er derfor både grundlag for at motionere for ens egen skyld og gøre noget godt for sit eget helbred og velværens skyld, samt sit kommende barns sundhedsmæssige tilstand og fremtidige udvikling.