kid fitFysisk aktivitet i barndommen har betydning for sundheden af kroppens skelet og knogler senere i livet.

Menneskets skelet der er opbygget af knogler, fungerer som støtte for kroppens muskler og sener og de indre organer. Musklerne sidder hæftet til knoglerne for at kunne skabe ydre bevægelse. I den menneskelige krop findes der 206 knogler, som sidder hæftet til hinanden vha. forskellige former for led.

 

To dele

Vores knogler udgøres af en organisk og en mineralsk del, med fordelingen 30% og 70% af den samlede knogles vægt. Desto ældre vi bliver, desto mere vil den mineralske del udgøre.

De to dele har hver sin funktion, hvor mineraldelen udgør knoglens stabilitet og den organiske del gør knoglen modstandsdygtig.

Igennem hele livet sker der en udvikling af vores knogler og dets væv. Knoglevævet betegnes som værende aktivt og levende, hvilket betyder, at der sker en udskiftning af knoglevævet livet igennem. Gammelt knoglevæv nedbrydes til fordel for, at nyt knoglevæv kan blive dannet.

Indtil vi når en alder af 25-30 år, sker der en konstant udvikling af knoglerne, hvor der bliver større og stærkere – det tidspunkt hvor man har sin maksimale knoglemasse, som man kan opnå igennem livet, betegnes som peak bone mass, opnås netop i 20-30 års alderen. 
Derudover har faktorer, som indtaget af calcium og D-vitamin igennem ens ungdom og op til denne alder, samt mængden af udøvet vægtbelastende motion og i sammenhæng med genetiske faktorer, betydning for hvornår vi opnår vores individuelle peak bone mass.

Efter peak bone mass, sker der et kontinuerligt knogletab resten af livet. Det har derfor stor relevans hvornår vi opnår vores maksimale knoglemasse, da dette har betydning  for størrelsen af den senere risiko for at udvikle osteoporose(knogleskørhed).

 

Bedre knoglesundhed med fysisk aktivitet

Flere undersøgelser har undersøgt fysisk aktivitets effekt på vores knoglemasse og styrke af vores knogler og derudfra udledt evidensbaseret beviser på at fysisk aktivitet har en positiv indvirkning på vores knoglesundhed.

Blandt disse undersøgelser findes der også en række, som sætter fokus på vigtigheden af fysisk aktivitet i barndommen, og dermed har fokus på den forebyggende og sundhedsfremmende tilgang.

Et af studierne kigger på potentialet ved, at man i barndommen øger niveauet af fysisk aktivitet og ikke mindst bare vigtigheden af, at være fysisk aktiv, i forhold til at forbedre knoglemineraliseringen og strukturen af knoglerne. Alt dette med fokus på, at fysisk aktivitet i barndommen kan nedsætte risikoen for osteoporose (knogleskørhed) senere i livet og ikke mindst, at motion har mange andre gavnlige helbredsmæssige indvirkninger.

 

Resultatet

Resultaterne viste, at fysisk aktivitet, som gennemføres og indføres tidligt i barndommen, er en af de bedste strategier i kampen mod osteoporose, og bibeholdelse af en sund knoglesundhed senere i voksen livet.

Knoglemassen modificeres af den belastning skelettet udsættes for, hvorfor vægtbærende aktiviteter, som løb blandt andet har en ekstra god effekt på knoglestyrken, og bør være en del af de anbefalede 60 minutters daglig fysisk aktivitet hos børn

Undersøgelser har dermed påvist, at det er muligt, at man igennem barndommen og ungdommen kan øge peak bone mass (den maksimale knoglemasse) gennem øget fysisk aktivitet, og man dermed kan udsætte og reducere det aldersrelaterede knogletab. Udover fysisk aktivitet bør man også have fokus på kosten, da det er en forudsætning, at kroppen har tilstrækkeligt med calcium og vitamin D til rådighed. Disse har nemlig betydning for knoglevækst.

 

Af Nanna Aagaard Larsen

Kilde:
Katherine B, Hawley C, Kathleen F; Physical activity in childhood may be the key to optimizing lifespan skeletal health, January 2012.