gang vs l+©bEn gruppe bestående af ca. 33.000 løbere og 15.000 gående personer, er blevet analyseret i en undersøgelse, for at belyse de to motionsformer og deres helbredsmæssige effekter.

Valget af disse to motionsformer, skyldtes at de involverede muskelgrupper er de samme, men at intensiteten hvormed de blev brugt, var forskellig, idet det var moderat intensitet hos de gående og høj intensitet hos løberne.

I forhold til andre undersøgelser, så havde forskerne valgt at evaluere på løb og gangs effekter ud fra den tilbagelagte distance og ikke tidsforbruget.

 

Resultatet var sammenlignelige

Forskerne bag undersøgelsen fandt, efter den 6-årige undersøgelsesperiode, ud af, at der ved det samme energiforbrug ved hhv. gang med moderat intensitet og løb med høj intensitet, ville opnå de samme gavnlige effekter på sit helbred og at resultaterne dermed var sammenlignelige.

 

Resultaterne så således ud:

–       Løb reducerede risikoen for hypertension med 4,2% og gang reducerede med 7,2%

–       Løb reducerede risikoen for højt kolesteroltal med 4,3% og gang reducerede 7%

–       Løb reducerede risikoen for type 2 diabetes med 12,1% og gang reducerede med 12,3%

–       Løb reducerede risikoen for hjertekarsygdomme med 4,5% og gang reducerede med 9,3%

Dette giver dermed en indikation af, at desto mere løberne løb og de gående gik, desto mere ville de drage fordel af de gavnlige helbredsmæssige effekter motionsformerne har.

 

Prioriteringer i dagligdagen

Folk er eksperter i, at finde undskyldninger for ikke, at træne og gør det ikke til en deres vigtige prioriteringer i dagligdagen. Men nu har de både valget mellem, at løbe og gå hvis de vil gøre en indsats for deres fremtidige helbred.

For mange er dette gavnlig viden, idet mange er af den opfattelse, at man er dårligere stillet hvis ikke man er i stand til at løbe eller bare ikke finder det interessant. Gang kan på længere sigt være en mere holdbar motionsform for mange, og der er nu evidens for, at de kan opnå de samme helbredsmæssige gevinster som ved løb. Mange vælger dog stadig at løbe, idet man kan opnå et større energiforbrug, hvis man gør det op i tid.

 

Af Nanna Aagaard Larsen