TriathlonEt nyt studie fra Israel, har vist at triatleter har en højere smertetærskel end almindelige motionister

Triatleter træner og konkurrerer indenfor tre udholdenhedssportsgrene: svømning, cykling og langdistance løb, som gennemføres i på forskellige distancer, uden hvile når man skifter til en ny aktivitet. De presser dermed sig selv til et punkt, hvilket andre som ikke dyrker fysisk aktivitet på dette ambitionsniveau, ikke ville kunne udholde og være i stand til. Men der er en række ting man som motionist kan blive inspireret af, ved triatleternes træningsrutiner, nemlig den intense træning. Denne type træning gør triatleter sig meget i, i forbindelse med deres træningsrutiner og pga. de fysiologiske goder der er, at hente igennem intensiv træning.

 

Triatleterne tolererer smerte i længere tid

Man ved dog meget lidt omkring, hvad som gør at de kan presse sig selv derud hvor mange andre ikke kan følge med rent fysisk, udover de selvfølgelig er i super god form. Men to forskere fra Tel Aviv University, bestemte sig for at undersøge og håbe på at kunne klarlægge og forklare hvad som ligger bag triatleternes evne til at kunne administrere smerte på en så formidabel måde, som er tilfældet.

I deres studie summerer de op, at triatleterne generelt set rangerede intensiteten af den smerte de følte, lavere, de var i stand til at tolerere smerten i længere tid og kunne i større grad hæmme smerten end kontrolgruppen som bestod af almindelige motionister.

 

Undersøgelsen

I studiet deltog 19 triatleter og 17 motionister. Triatleternes træningsniveau lå så de trænede op til at gennemføre to eller flere triatlons om året, udover deltagelse i en ironman årligt.

Motionisternes niveau inkluderede ikke konkurrencer på noget niveau, og dyrkede motion på et lavere niveau i form af svømning, løb og styrketræning.

Begge grupper skulle i forbindelse med studiet igennem et test, hvor formålet var at teste deres smertetærskel, smerte tolerance og smerteintensitet. Derudover blev der anvendt spørgeskemaer, som inkluderede spørgsmål vedrørende deltagernes attitude ift. Smerte.

Resultaterne for studiet viste at triatleterne og motionisterne identificerede smerte i det sammen omfang, men forskellen på de to målgrupper viste sig idet triatleterne opfattede og oplevede smerten som mindre intens og kunne derved tolerer den over længere tid.

 

Konklusion

Generelt set havde triatleterne mindre angst overfor oplevelsen af smerte og var i højere grad mere bekendt med følelsen, hvilket hænger sammen med deres træningsniveau og ekstreme fysiske udfoldelser som de udfører og de dertilhørende psykologiske faktorer hvor de i højere grad er mere modstandsdygtige overfor smerten og den mentale stress og bedre kan tackle den.

Men en af de ting man kunne uddrage fra studiet var det faktum at psykologisk manipulation kan have en effekt på opfattelsen af smerte. Triatleternes evner ift. Smerte og træning under disse omstændigheder, kan hænge sammen med at de har lært sig selv, gennem deres intensive træning, at responderer med en energisk reaktion på de smerte oplevelser de gennemgår. Det er dermed en kombination af fysiologiske og psykologiske mekanismer som resulterer i den oplevelse man har blandt andet smerte.

Der skal mere forskning til, men viser det sig at triatleterne føler mindre smerte på grund af deres intensive træning, da kunne det være et startskud for de individer som lider af kroniske smerte og dermed måske kan drage fordel af de træningsrutiner som triatleter gør sig i.

 

Af Nanna Aagaard Larsen