Forskere fra Stanford University i Californien har gennemført en undersøgelse, der viste, at i lande, hvor flertallet af mennesker i gennemsnit går en meget ensartet distance hver dag, er betydeligt sundere end de lande, hvor folk går enten meget eller meget lidt, et fænomen de kalder for “aktivits-ulighed”.

Med et anslået tal på 5,3 millioner mennesker, der årligt dør af årsager forbundet til fysisk inaktivitet, ønskede forskerne en enkel måde at måle aktivitet på tværs af millioner af mennesker for at finde ud af, hvorfor fedme er et større pro-blem i nogle lande end andre.

Forskerne, ledet af computerforsker Jure Les-kovec og bioengineer Scott Delp, fokuserede på uligheder i aktivitet, sammenholdt med ulighed i indkomst – hvilket refererer til, i hvilket omfang indkomst fordeles ujævnt blandt befolkning.

“Hvis du tænker på nogle mennesker i et land som ”aktiv rige“ og andre som ”aktiv fattige“, er afstanden imellem dem en stærk indikator for fedme i det samfund,” udtaler Delp.

Lande med den laveste ulighed var Hong Kong, Kina og Sverige, mens Saudi Arabien, Australien og Canada havde den største.
Analysen afslørede stærke korrelationer blandt ulighed, kønsaktivitets-gab og fedme-niveauer.

“For eksempel havde Sverige mindste ulighed imellem aktiv rig og aktiv fattig, og den mindste ulighed imellem antallet af mandlige og kvindelige målte skridt,” siger Tim Althoff, ph.d.-kandidat i datalogi. “Og de havde også en af de laveste fedmefrekvenser.”

I Japan, hvor fedmeniveuat er lavt, var akti-vitetsforskellen mellem mænd og kvinder også meget lille. Men i USA, hvor der er et stort antal mennesker med fedme, var kløften mellem kvinders og mænds aktivitetsniveauer bredere. USA rangerede femte fra bunden i målte generelle aktivitetsulighed.
Undersøgelsen fandt også, at jo mere “fodgængervenlig” en by er, desto mindre er aktivitetens uligheder.
Forskere analyserede data fra USA for at undersøge, hvordan de indbyggede miljøer i 69 byer relaterede til aktivitet, fedme og sundhed.

Resultaterne viste, at en bys design har sundhedsmæssige konsekvenser: Byer, der var mest befordrende at gå i, havde også den laveste aktivitetsulighed.

Jennifer Hicks, direktør for datalogi for Mobilize Center i Stanford, udtalte: “I byer, der er mere “gå-venlige”, har alle en tendens til at tage flere daglige trin – både mænd og kvinder, unge eller gamle, sunde eller fede.”