flirtingAt flirte, er en af livets få gratis glæder. Og vi flirter flittigt. Men hvorfor flirter vi – biologisk set? Og hvilket køn styrer egentlig processen? Kvinden eller manden? Vi har kigget på opdagelser og teorier om flirten.

Flirten har i de senere år tiltrukket sig stigende opmærksomhed fra adfærdsforskere, psykologer verden over. Og noget tyder på, at det rent faktisk er kvinderne, der i stor udstrækning styrer flirteprocessen hos os mennesker.

Hvorfor flirter vi?

Hun snor en hårlok om fingeren, fugter læberne og smiler koket og bly på samme tid; han skyder brystet og hagen frem og samler cool hænderne bag nakken. Flirten er i gang. Men hvorfor? Flirten er en instinktiv adfærd, der i en verden spækket med potentielle partnere skal hjælpe os med at finde ‘den rette’. Steven Gangestad fra University of New Mexico i USA kalder flirten for “en forhandlingsproces, der foregår, efter at den allerførste tiltrækning mellem de implicerede parter er indtruffet”. Flirten giver både kvinder og mænd en indirekte mulighed for at vurdere ‘varen’ i den spæde begyndelse af kurmageriet: Hvordan er eksempelvis den andens frugtbarhed, sundhed og sociale egenskaber? Flirten er altså ganske enkelt et lyntjek af hans eller hendes partner-potentiale.

Hunnerne styrer!

Videnskabens interesse for flirten, som et adfærdsmæssigt fænomen, startede for godt 35 år siden, da Irenäus Eibl-Eibesfeldt fra Institut for By-Etologi i Wien fattede interesse for menneskets kurmageri og partnervalg. Han opdagede blandt andet, at mennesker fra vidt forskellige kulturer, være det sig fra eksotiske sydhavsøer eller fra Vesteuropa, brugte samme adfærdsmønstre og signaler, når romantiske relationer skulle etableres.

Adfærdsforskerne var i disse tidlige år af den opfattelse, at mænd i høj grad var styrende i flirten. Mænd blev anset som stærke og udfarende, mens kvinder blev anset som sårbare og afventende. Mændene agerede, mens kvinderne blot reagerede på mændenes adfærd, mente forskerne. Eibl-Eibesfeldt blev efterfulgt af en række håbefulde forskere, der diskret observerede flirteadfærd i det offentlige rum: På biblioteker, i barer og på diskoteker. Blandt disse forskere er Monica Moore fra Webster University i Missouri, USA. Moore, der i øvrigt har identificeret hele 52 kvindelige flirtesignaler, fik efterhånden øjnene op for, at kvinder spiller en langt mere aktiv rolle i flirteprocessen end tidligere antaget. Ifølge Moore er det oftest kvinden, der indleder flirten. Hun starter flirten så diskret, at manden tror, at han har taget det første initiativ. Men hun har altså allerede “hidkaldt” ham og dermed blåstemplet hans tilnærmelse. Typisk med et lokkende smil hen over dansegulvet, eller måske med et blik tværs igennem træningslokalet. Nu hvor kontakten ér etableret, er det i cirka 67% af tiden signaler fra kvinden, der holder flirten gående, har flirt-forskeren Moore konkret opdaget.

Moores opfattelse af flirteadfærden stemmer glimrende overens med en videnskabelig undersøgelse udført af forskere ved University of Oxford i England. Ved at interviewe over 1000 mennesker af hvert køn, kom briterne ligeledes frem til at kvinder i langt de fleste tilfælde både starter og efterfølgende styrer flirten. I Oxford-undersøgelsen blev kvindernes 5 vigtigste og mest effektfulde flirtesignaler identificeret: Leg med håret, forsigtig øjenkontakt, direkte øjenkontakt i mere end tre sekunder, hovedet på skrå og til sidst tegn på ømhed og omsorg, som f.eks. en kærlig hånd på mandens skulder eller lår. Uanset hvad er flirten kommet for at blive. Og videnskabsfolk verden over vil utvivlsomt forske videre indenfor dette spændende og vedkommende felt i de kommende år.

Flirtens kemi

Duftstoffer (de såkaldte feromoner) og hormoner i vor organisme spiller en vigtig rolle i tiltrækningen mellem kønnene – og naturligvis også i flirteprocessen. Således har en undersøgelse, udført af forskere fra Prag i 2005, påvist, at kvinder i dagene omkring ægløsningen foretrækker duften af stærke, rå og dominerende mænd. Udenfor den frugtbare periode foretrækkes duften af mindre maskuline mænd.

Når kvinder flirter

Forskning har blandt andet afsløret, at hormonet oxytocin frigøres i anseelige mængder i kvindekroppen under flirt. Oxytocin giver et vist fysisk velvære, og hormonet menes at have en central rolle, når nydannede par skal blive fortrolige og trygge ved hinanden. Muligvis kan oxytocin-frigørelsen forklare hvorfor kvinder flirter (og kontrollerer flirten!) mere end mænd! Dette og meget mere skal fremtidige videnskabelige undersøgelser af flirtens kemi afdække.

Når mænd flirter

En undersøgelse, publiceret i fagtidsskrift Nature, afslørede, at mandens produktion af det primære kønshormon testosteron stiger med op til 30% under flirt. Og når testosteronen stiger – ja, så stiger sexlysten. Nogle forskere mener, at antidiuretisk hormon (ADH), også kaldet vasopressin, ligeledes spiller en rolle i mandens flirt og i hans fysiske tiltrækning mod den flirtende kvinde. Der skal dog forskes mere i ADH, førend dets teoretiske rolle i flirten er belyst fyldestgørende.

Flirt på jobbet er ok

Faktisk kan flirt på jobbet angivelig gøre din arbejdsplads bedre! Dét mener Kari Lerum, sociologi-professor fra University of Washington i USA. Hun opdagede nemlig, at flirt og romantiske undertoner på arbejdspladsen kan virke styrkende på personalets sammenhold. Naturligvis kun hvis alle parter er med på legen, og hvis ikke den udvikler sig til sexchikane. Rent juridisk er det også helt OK at flirte på jobbet! I hvert fald i Tyskland. I 2005 afgjorde arbejdsretten i Wuppertal nemlig, at supermarkedskæden Wal Mart IKKE har hjemmel til at forbyde flirt og romantiske forbindelser deres ansatte imellem.