En ny dom fra Sø- og Handelsretten afgør, at fitnessinstruktører i nogle tilfælde er beskyttet af funktionærloven, der blandt andet indeholder regler om opsigelse, løn under sygdom og meget andet.

– Det kan være meget afgørende, hvorvidt man er funktionær eller ej. Det betyder blandt andet noget i forhold til godtgørelser og opsigelsesvarsler. Man har simpelthen nogle lovsikrede rettigheder. Derfor har vi forsøgt at få det afklaret, så vores medlemmer kan få den beskyttelse som mange andre på arbejdsmarkedet nyder godt af, siger faglig sekretær i HK/Privat, Charlotte Meyer.

Sagen handlede om, hvorvidt en fitnessinstruktør udfører funktionærarbejde, og dermed er beskyttet af funktionærloven. Sagen var anlagt af fitnessinstruktørernes fagforening, HK/Privat. I Dommen bliver det slået fast, at det kommer an på de arbejdsopgaver man udfører som ansat i et fitnesscenter.

– Hvis man i mere end otte timer om ugen beskæftiger sig med det man kalder teknisk eller klinisk bistand, er man dækket af funktionærloven. I et fitnesscenter, kunne det være at lægge individuelle træningsplaner, vejledning i korrekt træning og brug af maskiner, og derudover også eventuelt administrativt arbejde og salgsarbejde. Som hovedregel kan man sige, at hvis man har taget den officielle erhvervsuddannelse og beskæftiger sig med det den indeholder, er det sandsynligt, at man er funktionær, siger Charlotte Meyer.

Dommen slog også fast, at holdledelse af for eksempel aerobics ikke er funktionærarbejde. Derfor vil det kræve en beskrivelse af den enkeltes arbejdsopgaver for at kunne afgøre om loven gælder.