FedmeSamfundet er fyldt med diverse sundhedskampagner og trender, både indenfor såvel træning som kost, og hvor alle sammen har hvert deres grundlag og principper for hvad man bør spise og træne ud fra, hvis man ønsker at opnå det kropsideal som hersker i det senmoderne samfund. Men der findes utallige af råd som man skal finde fodfæste i og samtidig være bevidst om hvilken opfattelse af sundhed man er tilhænger af og vil efterleve – dette kan føre til vildledelse for det enkelte individ.

For nogle kan dette virke overvældende, og ikke mindst svært at praktisere i sin hverdag – en ting er at læse om hvad som er sundt at spise og at motion er en del af en sund livsstil – men dette er en livsstil som nogle ikke har indblik i, eller ikke evner at implementere i dagligdagen.

Dette indebærer blandt andet den målgruppe som lider af fedme og har et BMI over 35, hvilket i sig selv udgør en sundhedsrisiko. Dog skal det nævnes at udviklingen af fedme, kan skyldes mange forskellige parametre og betegnes derfor som en multifaktoriel problemstilling, hvor en helhedsorienteret indsats er nødvendig.

Fedme øger risikoen for udviklingen af adskillige livsstilssygdomme og andre helbredskomplikationer. I et nyt studie har formålet været at kigge nærmere på en gruppe af voksne som på nuværende tidspunkt, men også i deres ungdomsår, havde en kropsvægt som man betegner som fedme og det faktum at fedme i teenageårene, øger risikoen for senere hen at pådrage sig en række sundhedskomplikationer, såsom nedsat nyrefunktion, astma og problemer med at gå.

Studiet blev gennemført på Cincinnati Children’s Hospital Medical Center og University of Pittsburgh. En af professorerne bag studiet udtaler at mange er bevidste om at desto længere man bærer rundt på al den ekstra vægt man har siddende på kroppen, desto større er chancerne for at udvikle hjertekarsygdomme eller diabetes, hvilket er to af de hyppigste komplikationer af fedme. Men han uddyber alvorligheden for fedme, med at det ikke kun er livsstilssygdomme, som ovennævnte, man kan pådrage sig. Fedme højner i den grad risikoen for at udvikle adskillige andre sundhedskomplikationer og tilstande, hvilket vil være tilfældet hvis man som teenager også led af fedme.

Studiet inkluderede 1.500 voksne med fedme i alderen 19-76 år. Resultaterne fra forsøget viste at 42% af deltagerne havde en kropsvægt som 18-årig havde en normal vægt, mens henholdsvis 29% og 13% af deltagerne, havde en kropsvægt som lå indenfor fedme og ekstrem fedme som 18-årig. Derudover blev resultaterne underbygget med at 96% af alle deltagerne led af en eller flere komplikationer på baggrund af fedmetilstanden. Man kunne ud fra dette konkludere at fedme i teenageårene forbindes med en større risiko for sundhedsproblemer i den enkeltes voksenliv.

De deltagere, hvis kropsvægt gik under fedme i teenageårene også, havde en 4 gange så stor tendens til at lide af hævet ben og vand i benene og hudproblemer, samt en 3 gange større tilbøjelighed til at problemer og begrænsninger i forhold til at gå og derudover nedsat nyre funktion m.m.

Dermed bør de familier hvor børnene lider af fedme, handle og praktiserer en række ændringer som vil hjælpe det enkelte barn til at opnå en normal og sund vægt. Hvis familien ikke er i stand til at gøre dette på egen hånd, bør der opsøges hjælp fra kompetente fagfolk, så man i fællesskab kan hjælpe familien, med udgangspunkt i deres nuværende livsstil og levevilkår, så de kort og langsigtede konsekvenser af fedme bearbejdes og forebygges.

Af Nanna Aagaard Larsen