fængselFremover må de indsatte i landets fænglser i stedet nøjes med kredsløbstræning For landets fængsler påtænker at fjerner al udstyr til vægttræning i forsøget på at forhindre indsatte i at misbruge steroider. Det et er kollektiv straf, lyder kritikken.

Kriminalforsorgen spiller med deres muskler i et forsøg på at stoppe misbruget af ulovlige, anabole steroider blandt indsatte og forlanger, at fængslerne får sat en stopper for misbrug af dopingstoffer.

 

Indsatte skal acceptere dopingtest

Det betyder bl.a. at hvis de enkelte fængsler ikke inden december i år indfører en såkaldt greencard-ordning, hvor de indsatte siger ja til at lade sig dopingteste, så skal de fjerne vægte og andre styrketræningsredskaber, således at de indsatte kun kan træne på løbebånd, romaskiner etc.

Det har fået en række fængsler til at beslutte sig for at fjerne vægttræningsudstyr, fordi det er for omkostningstungt at indføre en greencard-ordning. 
I landets største fængsel og arresthus, Vestre Fængsel i København, er vægtene i følge chefen for Københavns Fængsler, Peter Vesterheden, ved at blive fjernet.

Han kalder det »nødvendigt at komme den usunde og ulovlige træning til livs«. »Man kan godt sige, at det er et indgreb i de indsattes rettigheder. 
Men man kan også konstatere, at den meget tunge vægttræning ofte er forbundet med steroider,« siger han. 
Kriminalforsorgen mener, at en nulvægtspolitik eller en greencard-ordning er de mest oplagte måder at komme steroiderne til livs. 
»Det er et grundlæggende problem. Træning på steroider med tunge vægte signalerer noget negativt,« siger Peter Vesterheden og tilføjer, at der »stadig vil være ribber og den slags« til kropshævninger.

 

Forsøg på at smugle doping ind sker jævnligt

Han oplyser til Berlingske , at der jævnligt bliver gjort forsøg på at smugle dopingmidler ind i fængslet, ligesom der har været tilfælde, hvor »der har været mistanke om, at indsatte har udvist aggressiv adfærd pga. steroider«. I Statsfængslet i Østjylland er vægtudstyret allerede fjernet, oplyser fængselsinspektør Jørgen Bang ligeledes til Berlingske.

Her er der i stedet opsat udstyr til kredsløbstræning. 
Inspektøren kalder det »et godt alternativ« og henviser til, at der de seneste to til tre år er blevet konfiskeret over 1.000 tabletter og cirka 140 ampuller med dopingstoffer i fængslet. 
»Hvis vi skulle indføre en greencardordning med kontrolbesøg fra Anti Doping Danmark og samtidig ansætte instruktører, ville det koste os 400.000-500.000 om året. 
Det har vi ikke råd til midt i en sparetid,« siger inspektøren. 
Han anerkender, at de indsatte i stedet for vægte er begyndt at bruge møbler, redskaber fra værksteder og den slags, når de vil styrketræne. 
»Om det er en provokation, ved jeg ikke,« siger han.

 

Modstandere imod kollektiv afstraffelse

Kritikere af de nye regler mener, at fængslerne i stedet for helt at fjerne udstyret og dermed straffe alle indsatte, der ønsker at vægttræne, skal gå meget mere målrettet efter dopingsynderne. 
Strafferetsadvokat Mette Grith Stage der er gået ind i sagen, har allerede rettet henvendelse til Folketingets Ombudsmand, ligesom hun stærkt overvejer at klage til Kriminalforsorgen.

»Man straffer kollektivt og ødelægger det for den store gruppe af indsatte, som godt kan finde ud af at træne uden at misbruge steroider. Det er både forkert og demotiverende,« lyder det fra advokaten: »Jeg synes, det er positivt, at de indsatte, for at slå tiden ihjel og som led i deres resocialiseringsproces, bruger energi på fysisk træning. Når de er i god fysisk form, smitter det positivt af på psyken. Mentalt overskud betyder mindre aggressivitet og færre konflikter med andre indsatte og personalet.« Hun tilføjer, at ombudsmanden »i første omgang har afvist at gå ind i sagen, indtil alle administrative klagemuligheder er udnyttet«.

Men det er ikke kun i landets fængsler, at doping udgør et problem. Også udenfor er der et stigende fokus på misbrugerne og deres bagmænd. I følge TV2-nyhederne arbejder de Konservative på at samle flertal for en dopinglov, som vil give markant hårdere straffe for salg og brug af doping. Idrætsordfører Brian Mikkelsen (K) ønsker hermed at give politiet flere beføjelser i efterforskningen af dopingkriminalitet, og Antidoping Danmark støtter de Konservatives ambitioner på området.

 

Kilde: Berlingske / TV-2 Nyhederne