kombi-mad-tr+ªningMange slankekure eller kostprogrammer fokuserer på, at formidle deres budskab til hvordan man kan opnå et vægttab gennem en kostændring. Prioriteringen læner sig dermed mere opad, at kosten anses for at være vigtigst at starte ud med, i forhold til et vægttabsforløb, hvorefter træning og motion efterfølgende inddrages. Men er dette det mest hensigtsmæssige, hvis man ønsker at opnå et vedvarende og sundt vægttab?

 

Enten eller

I et studie fra Stanford University School Of Medicine har netop kigget på denne problemstilling. De fleste er bevidste omkring det faktum at en sund livsstil indebære regelmæssig motion og en sund kost, hvilket også vil medføre en vægtvedligeholdelse og en opretholdelse af et sundt helbred. Men realiteterne afslører også at mange enten vælger at sætte deres træningsfrekvens og intensitet op, eller vælger at foretage sig en række sundere valg når det kommer til kosten – kombinationen af de to, kan for mange virke som en stor mundfuld på en gang, hvorfor en stor del af dem der ønsker et vægttab, lægger deres vægt mere på enten træningsdelen eller kostdelen.

I studiet valgte man netop at fokuserer på denne målgruppe, som påstår at de ikke kan finde tid i deres travle hverdag til at foretage en række livsstilsændringer indenfor træning og kost, og at de ikke føler de har tid nok til at overveje hvorledes de kunne implementere nye vaner og rutiner omkring træning og kost. Formålet med at udvælge denne målgruppe, hvis træningsrutiner var meget uregelmæssige og med kostvaner af mere usund karakter, var at hvis man fandt en løsning for denne gruppe af mennesker, så er det bestemt også muligt for andre.

 

Kombinationen af træning og kost er fordelagtig

Overordnet set fandt man svar på problemstillingen. Resultaterne gav en række forskellige indikationer men med en endelig konklusion, som viste at kombinationen af træning og kost er fordelagtig.

Dem som lagde ud med at ændre deres kostvaner, havde stor succes med at leve op til de nationale anbefalinger, men det store fokus på kosten, gik derimod udover træningen, hvor denne gruppe ikke formåede at afsætte nok tid af til at træne tilstrækkeligt, og dermed ikke levede op til de nationale anbefalinger indenfor fysisk aktivitet.

Gruppen som prioriterede træningen som startskud til deres vægttab og havde fokus på denne, formåede at motionere regelmæssigt samtidig med at indtage en sundere kost. Men den gruppe som opnåede størst succes med livsstilsændringerne og målet om et vægttab, var den gruppe som kombinerede kost og træning og foretog en række ændringer i forhold til deres forhenværende vaner og rutiner indenfor disse, selvom en af de store udfordringer lå i at finde tid til dette i en ellers meget travl hverdag.

 

Det hele skal gå op i en højere enhed

Argumentationen for hvorfor man bør kombinere træning og en sund kost, hænger sammen med at et sundt vægttab indebærer at man bibeholder så meget muskelmasse som muligt og at størstedelen af den tabte vægt bør udgøres af fedt. Dette skal træningen – aktivering af muskulaturen igennem styrketræning og cardiotræning, som samtidig skal bidrage til at opnå et generelt energiunderskud, som vil medføre et vægttab, alt efter hvor stort kalorieunderskuddet ender ud med. Dertil skal en næringsrigtig kost supplerer den regelmæssige træning, så det hele går op i en højere enhed, samtidig med at man sikre at man får de essentielle næringsstoffer til kroppen og dens processer – et sundt og varigt vægttab.

Udover dette studie, foreligger der solid dokumentation for at kost og træning i kombination, vil give de bedste resultater.

 

Af Nanna Aagaard Larsen