hundMange er dagligt påvirket af høfeber, allergi eller astma, og ved hvilken belastning det kan være. Men spørgsmålet er: Ville du praktisere det, hvis du var bevidst om hvilke tiltag du kunne foretage dig, for at forebygge udviklingen af astma?

Astma anses for at være en kronisk sygdom blandt børn og voksne. Og det menes at forekomsten er tredobbelt indenfor de sidste 3 år. Hvilket betyder at  omkring 20% af småbørn er ramt. 10% af børnene i skolealderen og omkring 8% af voksne, har lidelsen. Det anses for at være alvorligt og der forsker på, at finde såvel en løsning, samt at identificere en række årsager som kan være med til at nedbringe de mange tilfælde.

Indenfor forskningsverdenen bliver der hele tiden be- eller afkræftet en lang hypoteser, hvor mange udledte resultater, giver overraskende nye åbninger og muligheder.

Der foreligger flere studier indenfor området omkring astma og allergi, men nu har flere undersøgelser bekræftet hvilken faktor som kan være med til at forebygge, at børn rammes af astma og allergier. Men der er flere problemstillinger ved denne påstand som bør undersøges nærmere.

I forbindelse med studiet, som blev gennemført på mus, fandt man at inflammatoriske reaktioner som er forbundet med astma, blev reduceret i en betydelig grad, hos dem som var blevet udsat for støv som typisk kommer fra hunde, i forhold til dem som kom fra et hjem uden hund.

Et tysk forskningsprojekt bekræfter hundens gavnlige indvirkning, og begrunder den lavere risiko hos børnene, men at det kan skyldtes dem som vokser op med en hund, i højere grad træner deres immunforsvar op til at være mere modstandsdygtige overfor inhalerede allergener, som kan være udløsere for allergiske reaktioner.

Af Nanna Aagaard Larsen