SøvnSom vi før har omtalt, så har søvn en essentiel betydning for vores krop og de processer som forløber mens vi sover, men søvnen har også en vigtig rolle i forhold til vores helbred og forebyggelsen af at pådrage sig forskellige livsstilssygdomme.

I et nyt studie fra Brigham Young University i Provo, har en forskergruppe udarbejdet et studie, hvor man søgte at finde ud af hvilken betydning et fast sovemønster har for mængden af kropsfedt hos det enkelte individ.

Tidligere studie har fokuseret på sammenhængen mellem sovemønstre og kropsvægten, hvor dette studie er det første som går ind og specifik kigger på sammenspillet mellem sengetid, vågne tid og kropsfedt.

Til at gennemføre studiet, anvendte man data fra 300 unge kvinder i alderen 17-26 år. Man målte kropssammensætningen for hver af dem, og de blev udstyret med en skridttæller som skulle klarlægge deres aktivitetsniveau igennem dagen, samt deres sovemønster, i 7 dage og nætter.

Resultaterne som kom frem ud fra de 7 dages data, viste en række tendenser, som kan bruges som en rettesnor:

–   Et fast sengetid med en fast vækketid, kunne kobles til en lavere mængde kropsfedt.

–   At sove mindre end 6,5 eller mere end 8,5 time om natten, giver en højere mængde kropsfedt.

–   At sove mellem 8 og 8,5 time om natten, viste sig at have en positiv indvirkning og give den laveste mængde kropsfedt

–   Kvaliteten af søvnen, har indflydelse på selve kropssammensætningen.

–   De deltagere som havde en tendens til at varierer deres sengetid, det tidspunkt de gik i seng på, med op til 90 minutter, havde mere kropsfedt end dem hvor variationen kun var omkring en time.

Men overordnet set, så viste det sig at dem som havde en tendens til at stå op på det samme tidspunkt hver dag, et fast mønster, havde en lavere mængde kropsfedt. Derfor konkluderer man også ud fra studiet at et fast sovemønster har stor betydning for den enkeltes sundhed, og de udbygger med at tilføje at sovekvaliteten hos den enkelte, i høj grad kan forbedres gennem motion, sove i et køligt og mørkelagt soveværelse, samt kun at anvende sin seng til at sove i.

Tidligere studier har kigget på hvorledes søvn kan have en effekt på vægttab, hvor man fandt at dem som indtog en kost som var lav på kalorier, tabte det samme antal kilo, uanset om de sov 8,5 eller 5 timer om natten. Men den store forskel lå i at det var forskel på hvor stor mængde fedt der blev tabt og ikke mindst muskelmasse, hvor sidstnævnte er uhensigtsmæssigt at tabe for meget af og at et vægttab primært bør ske i fedtmassen.

Af Nanna Aagaard Larsen