De mennesker der er istand til at reducere deres kropsvægt og bibeholde vægttaber, kan have et andet hjerne aktivitetsmønster end dem der tager på igen efter et vægttab viser nyt amerikansk forsøg.

Forskerne, hvis resultat var at finde i oktober udgaven af “the American Journal of Clinical Nutrition”, målte bevægelser i blodtilførslen i hjernen hos mennesker der havde succes med at bevare deres vægttab, såvel som hos overvægtige og normalvægtige individer.

“Vores undersøgelser kaster nyt lys over de biologiske faktorer der har indvirken på vores evne til at bibeholde et vægttab” siger Jeanne McCaffery, fra The Miriam Hospital’s Weight Control and Diabetes Research Center i Miami.

“Ligeledes komplimenterer undersøgelsen også tidligere adfærdsstudier der mener at de mennesker der er istand til at bibeholde deres vægttab over en længere periode, er mere bevidste om hvor meget de spiser og mere restrektive omkring hvad de spiser” tilføjer Jeanne McCaffery .

I gennemsnit reducerede de personer der deltog i adfærds vægttabsprogrammet deres kropsvægt med 8-10 % i de første seks måneder og de havde bibeholdt 2/3 af deres vægttab ved opfølgningen 12 måneder senere.

De fleste havde dog taget deres vægttab på igen efter fem år. For at få en bedre forståelse for hvilke faktorer der lå til grund for dette brugte forskerteamet en MRI scanner for at måle mønstret på hjerne aktivitet.

I forsøget indgik:

• Atten normal vægtige personer.

• Seksten overvægtige personer.

• Sytten personer der havde reduceret deres vægt med mindst 15 kg –

bibeholdt dette vægttab i mindst tre år.

Alle deltagere fastede i fire timen, inden de blev scannet og imens de blev scannet så de på tre forskellige typer billeder:

• Høj-kalorie mad som burgere og is.

• Lav-kalorie mad som havregryn og salat.

• Non-food naturbilleder.

Scans af deltagerne i den successfulde vægttabs-gruppe viste stærke signaler i den del af hjernen der normalt forbindes med tilbageholdenhed og opmærksomhed på mad.

“Denne øget opmærksomhed og tilbageholdenhed, kan være en vigtig faktor i denne gruppes succes med at bibevare vægttab” ” konkludere forskerne.

De normalvægtige i undersøgelse viste ikke de samme mønstre, måske fordi det ikke er nødvendigt for dem, at kontrollere deres impulser på samme måde

“Forskellen på hvordan overvægtige og normalt vægtige responderer i denne undersøgelse er interesant,” men der er stadigvæk en del ubesvarede spørgsmål, siger Ian McDonald, professor i metabolic physiology på University of Nottingham Medical School i England, i en kommentar til undersøgelsen.

F.eks mener Ian McDonald, at før vi ved om ændringerne i hjernemønstret indtræffer, når vægttabet starter, eller om det er undervejs eller når det er afsluttet, så er det for tidligt at træffe en konklusion. Vi behøver at lave flere lignende scanninger før, under og efter vægttab før vi kan være sikre.

Du kan læse vores forslag til fire motivationstips der hjælper dit vægttab her.