Der er tæt sammenhæng mellem indtaget af energi og den sikkerhed, hvormed du kan udføre dine fysiske aktiviteter.

En gruppe hikere blev sendt af sted på en 21 kilometer lang hikingtur, hvorunder de skulle udføre forskellige prøver, der kunne kategoriserer deres evner til eksempelvis at holde balancen, opretholde legemstemperaturen, deres reaktionsevne og muskelstyrke m.m.

Evnen til at opretholde temperaturen blev jævnligt målt recktalt, og rent faktisk har temperaturopretholdelse høj prioritet og er derfor energikrævende. Ved muskelarbejde er den reelle nyttevirkning ca. 20%, de resterende 80% energi bliver brugt til varmeproduktion.

De personer, der havde måtte nøjes med et lavt energiindtag (2,6 M), havde markant langsommere reaktionsevne, de havde dårligere evne til at opretholde kropstemperaturen, samt havde forringet balanceevne i forhold til dem, der havde et højt energiindtag (12,7 MJ).

Konklusionen lød, at et utilstrækkeligt indtag af energi muligvis øger risikoen for både træthed og skader i forbindelse med rekreative udendørsaktiviteter. Dine depoter skal med andre ord være tilstrækkelig fyldt op, inden du begiver dig af sted.

Ikke kun for selve præstationens skyld, men altså i lige så høj grad for sikkerhedens skyld. Med det store udbud af diverse energi- og næringstilskud, der findes på markedet i dag, burde det endvidere være en let sag at få tilført den nødvendige mængde energi.

Og husk, at det skal være inden, du mærker symptomerne på mangeltilstand.