Vidste du, at der i Danmark findes ca. 30.000 læge-ordinerede morfin-narkomaner? Det vil sige mennesker, der lider af en eller anden form for kroniske smerter, som er så stærke, at det eneste, der virker, er daglig indtagelse af morfin! Men problemet er, at hvis du indtager morfin hver dag, udvikler du tolerans, (du skal have mere og mere, for at det virker) og hvis du holder op, får du abstinenser – præcis ligesom rigtige narkomaner. Heldigvis eksisterer der et uskadeligt og fuldkommen naturligt supplement – måske ligefrem alternativ – til kemisk smertelindring.

Du kan tænke smerten ud af kroppen.

Den følgende beskrivelse af en mental teknik til smertelindring er ikke ment som en erstatning for kvalificeret lægehjælp. Den er ment som en hjælp til at erkende det faktum, at selvom du måske lider at kroniske smerter, behøver du ikke være et offer for disse smerter. Du kan vinde kontrol over dem! Og du har allerede de ressourcer, der skal til for at gøre det.

Du har sikkert, som de fleste andre mennesker, opdaget, at du kan ændre på oplevelsen af smerte ved hjælp af åndedrættet og/eller ved at fokusere på smerten eller ved ikke at fokusere på smerten. Og det er et faktum, at du kan ikke have helt den samme smerte i ret lang tid ad gangen. Fordi dit nervesystem er konstrueret, så det primært lægger mærke til forandringer. Det betyder i praksis, at hvis en stimuli er konstant, vil der ikke gå ret lang tid, før den bevidste oplevelse af stimulien reduceres kraftigt. Tænk på, når du kommer ind i et rum, hvor der er en særlig lugt. Der går ikke mange sekunder, før du ikke lægger mærke til lugten mere. Du tror måske, at den er forsvundet, men hvis du så har været udenfor et øjeblik, lægger du igen mærke til den, når du kommer ind – igen kun et kort øjeblik.

Sådan er det også med smerte. Selv hvis du har stærke kroniske smerter, har du hver eneste dag mange perioder, hvor du ikke er opmærksom på fornemmelsen af smerte (det må du have, fordi hvis fornemmelsen var konstant, så ville du ikke kunne være bevidst om den ret længe, og så ville den ikke være et problem for dig!) Måske sidder du og ser en sjov film og glemmer helt, at du havde ondt i hovedet. Måske fordyber du dig i en vigtig samtale med en ven og glemmer helt dit ømme knæ. Forklaringen på dette er, at det bevidste sind ikke er særlig rummeligt. Vi kan ikke være opmærksom på ret meget af gangen. Det betyder, at når du fylder hele din bevidsthed op med oplevelsen af filmen eller samtalen med din ven, så er der i den periode ikke plads i bevidstheden til oplevelsen af smerten – hvilket vil sige, at du ikke mærker den. Spørgsmålet er så; hvordan kanaliserer man afgørende og permanent oplevelsen af smerten ud af det bevidste sind? Det er det, som denne artikel handler om.

Er du klar over, at smerte er en fuldkommen subjektiv oplevelse? Der findes i dag ikke nogen objektiv videnskabelig metode til at måle smerte! Man bygger forskningen på området udelukkende på patientens subjektive vurdering af sin oplevelse, og snakker om relativ smerte – om den mindskes eller øges. Man har skabt omfattende spørgeskemaer for at forsøge at »måle« smerte. Faktum er, at smerte psykologisk set er et meget interessant fænomen. Fordi der er så mange psykologiske aspekter involveret. F.eks. oplever mange mennesker, at det er nemmere at klare smerter (og at den faktisk mindskes), når ens liv iøvrigt fungerer godt. Det passer meget godt med at videnskaben i dag ved, at kroppen er i stand til at producere en række morfinlignende stoffer som kaldes endorfiner, og at disse stoffer udskilles, når du slapper af, føler glæde, dyrker sport, har sex og når du griner. Endorfiner kan ligesom morfin totalt eliminere smerter, og det kan være forklaringen på, hvorfor mental smertelindring virker. En anden forklaring kan være, at nervesystemet er i stand til systematisk at »overhøre« visse signaler, og man derved kan »lære« ikke at føle smerten. Jeg gætter på, at hvis du lider af en kronisk smerte, er det ikke så vigtigt for dig, at vide HVORFOR teknikken virker, men at OPLEVE at den virker!

Forestil dig, at du sidder bag rattet i en bil på vej ud ad motorvejen. Du kører 112 kilometer i timen og motoren spinder perfekt. Men lige pludselig begynder olielampen at lyse og en alarm begynder at bippe inde i bilen. I mekanikersprog betyder det, at olietrykket er faldet og at vitale dele af motoren nu muligvis ikke får den nødvendige smøring.

“Hvis du lider af en kronisk smerte, er det ikke så vigtigt for dig at vide, HVORFOR teknikken virker, men at OPLEVE at den virker!”

Spørgsmålet er nu; hvad vil du gøre? Vil du træde speederen i bund i håbet om at nå frem, før motoren bryder sammen? Vil du gasse ned og fortsætte, men langsomt? Eller vil du køre ind til siden og standse bilen? Og måske lukke motorklappen op og se, om der er noget, du selv kan gøre? Måske vil du hælde lidt olie på fra den dunk, du har i bagagerummet og se om det hjælper eller måske vil du ringe til Falck? Jeg kendte engang en som løste problemet ved at klippe ledningen til olielampen over!!!

Før du går i gang med at fjerne en smerte ved hjælp af denne teknik, så tænk på om der måske ligger en form for kommunikation i den. Det vil sige en besked til dig fra din krop, som du med fordel kan lytte til og måske endda rette dig efter. Erfaring viser, at den bedste måde til at sikre, at mental smertelindring også holder på langt sigt, er ved at sikre sig, at det gøres i harmoni med kroppens egne vejledninger. Fordi fra tid til anden er smerte et signal om, at der noget galt et sted (som måske kræver ekstern supervision af f.eks. en læge) eller at der er noget, du måske gør forkert (forkert træning eller arbejdsstilling). Og lad nu være med at bruge teknikken til at fjerne den der irriterende smerte, du ved den der kommer hver gang du træner mere end seks timer i træk. Den er et vigtigt signal til dig om, at tænke dig om! De følgende syv trin har jeg med succes brugt i mange forskellige sammenhænge, både under personlig træning og på kurser. De har hjulpet mange mennesker til at mindske eller helt fjerne en lang række forskellige typer smerter – lige fra forbigående hovedpiner og menstruationssmerter, over migræner og spændinger, til kroniske gigtsmerter og stærke fantomsmerter.

“Du kan have alt, hvad du ønsker i dit liv, såfremt du foku-serer på, hvad du har lyst til. Men hvis ikke du fokuserer på, hvad du har lyst til, får du smerte i stedet. Og smerten er dit ubevidste sinds måde at fortælle dig, at du skal fokusere på, hvad du har lyst til.”

How to do

1. Hvordan ser fornemmelsen af smerte ud?
Fokuser på smerten og læg mærke til, om den er skærende, brændende, trykkende eller andet. Når du har gjort det, så begynd at bruge din fantasi og forestil dig, hvad det kunne være, der giver den fornemmelse det sted. Det handler om at finde den visuelle udgave af fornemmelsen – en slags personligt symbol for smerten. Hvis fornemmelsen f.eks. er en trykken i nakken og det virker som om, der sidder noget inde i nakken, så find ud af hvad det er, der sidder der og trykker. Det billede du ser, behøver ikke at være logisk og rationelt. Det kan være, du ser et billede af en pæl, en kniv eller noget helt andet. Det er lige gyldigt, hvad du ser, bare det matcher dine subjektive oplevelse af fornemmelsen. Hvis du f.eks. fornemmer en brænden i dit knæ, så læg mærke til, hvordan den brænden ser ud i din fantasi – måske er det en rød kugle eller en gasflamme. Det er især vigtigt, at du kommer til klarhed over fornemmelsens størrelse, form, farve og placering. Jo mere tydeligt, du kan se dette for dig, jo bedre.

2. Hvad vil fornemmelsen fortælle dig?
Før du giver fuldkommen slip på fornemmelsen af smerte, så tag et dybt åndedrag, luk øjnene og mærk hele din krop, og spørg den: »Hvad er beskeden til mig i den fornemmelse, jeg har følt?« eller mere provokerende »Hvad er det, jeg ikke har været opmærksom på?« Svaret fra kroppen kan komme på mange måder. Nogle gange i form af en pludselig og helt tydelig erkendelse af et eller andet. Andre gange mere indirekte i form af en særlig fornemmelse et sted i kroppen, som måske minder dig om noget. Atter andre gange kommer svaret måske først lidt senere. Selvom du ikke bevidst opfatter noget svar, kan du alligevel gå videre med næste trin i teknikken (det er dog vigtigt, at du stiller spørgsmålet).

3.Hvordan skal den forlade din krop?
Det næste, du skal gøre, er at etablere det, som i moderne psykologi kaldes en »kinæstetisk kæde«. Det vil i denne sammenhæng sige, at du vælger den vej som fornemmelsen skal kanaliseres ud af din krop. Jeg foreslår, at du vælger tre punkter i kroppen, hvoraf det sidste (punkt tre) er en hånd eller en fod, og det første (punkt et) er det sted, hvor du oprindelig havde fornemmelsen, og punkt to bliver et sted midt i mellem punkt et og tre. Det er vigtigt, at der er en vis afstand mellem punkterne, så du let kan skelne mellem dem. Hvis smerten f.eks. er i dit højre håndled, er det måske ikke så let for dig, at etablere punkt to og tre på samme hånd på en måde, så du tydeligt kan skelne mellem dem. I det tilfælde kan du eventuelt have punkt tre i den anden hånd eller en af fødderne. Her kan du måske få brug for flere punkter (2a, 2b, 2c).

4. Du kan bane vejen ud af kroppen!
Derefter begynder du at træne den kinæstetisk kæde således: Fokuser din opmærksomhed på punkt 2 (og 2a, 2b etc. i logisk rækkefølge) i fem til ti sekunder… Derefter punkt 3 i fem til ti sekunder… Tag et dybt åndedrag og slap af… Fokuser igen din opmærksomhed på punkt 2 (og 2a, 2b etc. i logisk rækkefølge) i fem til ti sekunder… Derefter i punkt 3 i fem til ti sekunder.. Gør dette ti gange i træk, og hver gang med et dybt åndedrag ind imellem.

Smerte er sundhedens bedste ven
(En Nørrebrolæges motto)

5. Hvordan kan du bedst følge op på beskeden fra din krop?
Før du giver endelig slip på fornemmelsen, vil jeg bede dig om at tænke lidt over, hvordan du, med målrettet hand-ling, i fremtiden kan følge op på den besked, du fik af din krop (i trin 2). Det vil sige ikke kun ved at undgå bestemte ting, men også hvad du kan gøre i positiv retning.

6. Hvor let kan du give slip på fornemmelsen nu?
Derefter fokuserer du afslappet på det billede, du oprindelig havde af fornemmelsen (i trin 1) i nogle sekunder… hvorefter du afslappet fokuserer på punkt 2 i nogle sekunder… derefter punkt 3 i nogle sekunder… og endelig på punkt 4 ude på gulvet, flere meter væk fra kroppen. Tag et dybt åndedrag og start forfra med punkt 1. Gør dette ti gange med et dybt åndedrag ind imellem!

Og bliv ikke alt for overrasket, hvis du allerede her opdager, at smerten er fuldkommen forsvundet! Jeg foreslår at du alligevel runder teknikken af med det sidste trin.

7. Send den ud, hvor den hører hjemme…
Nu kan du spørge dig selv: »Hvor ville det oprindelige billede af fornemmelsen passe perfekt i omgivelserne?«

Tænk på den verden, der omgiver os, og find ud af, hvor den form eller ting, du oprindeligt så, som symbol for den fornemmelse du følte, ville passe perfekt. En person »så« en rusten fladtang, der klemte om hendes finger, som symbol på smerten. Hun mente, at den passede perfekt ude i en lokal sø, hvor den kunne ligge på bunden og afgive mineraler til naturen. En anden så en rød kugle i sin hofte og mente, at den ville passe perfekt i en lyskurv. Find selv på noget. Derefter kører du igen det oprindelige billede ud gennem punkterne – punkt 2 – punkt 3 – punkt 4 (ude på gulvet) – og endelig punkt 5, som er det perfekte sted i omgivelserne – og tilsidst et dybt åndedrag. Gør dette ti gange i et roligt og afslappet tempo.