dyrk motionDet er nu blevet påvist at fysisk aktivitet kan have den samme positive effektivitet som medicin har, i forbindelse med behandlinger af blandt andet hjertekarsygdomme og hjertetilfælde. Man har i mange år været bevidst omkring at regelmæssig motion er fordelagtig for den generelle sundhed, men med disse nye resultater og med den nye viden som baggrund, mener man derfor også at fysisk aktivitet/motion bør være en del af den fremtidige udvikling af diverse lægemidler.

 

Begrænset evidens

Det skal dog nævnes at der foreligger begrænset evidens baseret viden omkring at motion, i sammenligning med medicin, kan reducere risikoen for dødsfald for nogle sygdomme, udtaler en række af forskerne.

Det vil dermed også sige, at ikke alle patienter vil drage større fordel af motion end deres lægeordinerede medicin, hvor f.eks. vandrivende medicin havde en større effekt end medicin, i forbindelse med at overvinde følgerne for hjertesvigt.

Hjertekarsygdomme betegnes for at være den hyppigste dødsårsag på verdensplan, hvor der på nuværende tidspunkt dør 17 millioner mennesker om året, hvilket man forventer, vil stige til 23 millioner i 2030, ifølge WHO, World Health Organization.

 

Øget motionsniveau ligeså effektiv som lægemidler

Men én undersøgelse, blandt mange, har vist at en sund kost, øget motion og stresshåndteret hverdag, kan være med til at reducere hjertesygdom og forekomsten heraf, mere end standard lægebehandling.

Der er lavet mange forskellige undersøgelser indenfor området omkring, at et øget motionsniveau kan have en lige så effektiv påvirkning som lægemidler i nogle tilfælde, hvorfor motion interventioner bør betragtes og inddrages som et levedygtigt alternativ i den enkelte patients behandling. Der foreligger dog ikke nogle præcise vejledninger på i hvilket omfang motionen bør udøves, da de forskellige forsøg hver især inddrager fysisk aktivitet i forskellige mængder, men alle viser de samme gavnlige effekter. Der bør derfor foreligge flere studier, så man i sidste ende eventuelt kan udgive generelle anbefalinger indenfor området, og selvfølgelig med forbehold og stillingtagen til det enkelte individs sygdomsforløb og helbredssituation.

 

Af Nanna Aagaard Larsen