aldrig-for-sentDer findes mange forskellige bevæggrunde for hvorfor vi vælger at træne og gøre det til en del af vores livsstil. For mange finder de motivationen til at træne, igennem deres interesse for deres udseende og krop og hvordan de gerne vil fremstå udadtil.

 

Kroppen afspejler vores livsstil

Kroppen er i mange henseender et symbol, som kan være med til at afspejle hvilken livsstil vi har valgt at leve – denne årsag til træning kan både skyldtes, at man tænker over sin sundhed og sit helbred og har en forebyggende livsstil, men der kan også ligge en mere decideret interesse for at forme sit eget kropsbillede, gennem muskelopbygning, en lavere fedtmasse, en bedre kondition som eventuel alle er et led i et større mål for at stille op til en konkurrence, opnå et vægttab eller bare gør det fordi de vil være sunde, hvilket nogle gør fordi de har lyst, mens andre gør det fordi de ved det er sundt.
Dette er kun et udsnit af hvilke grunde der blandt andet er for hvorfor vi træner, og de kan influere på hinanden og ændre sig i løbet af ens liv alt efter hvilken alder man er i.

Derudover er der også en gruppe, som ikke finder interesse i at træne, ikke har lyst til at træne, ikke er i stand til at træne – der findes også her en masse begrundelser for hvorfor man ikke træner. Men uanset hvilken alder man er, så er faktum at inaktivitet til hver en tid vil være ufordelagtig i forhold til fysisk aktivitet uanset hvilket niveau det dyrkes på.

 

Alder har ingen betydning

I et nyt studie fra The Department of Epidemiology and Public Health på University College London, har en gruppe af forskere fundet belæg for at træning har en gavnlig effekt uagtet, at man førhen har levet en inaktiv livsstil, og føler det er for sent man kommer i gang – alder har nemlig ingen betydning.

Efter at have undersøgt en stor gruppe af deltagere i alderen 55-70 år, over en periode på 8 år, fandt man blandt ud af, at den gruppe af deltagere som hidtil havde været inaktive og først i undersøgelsesperioden begyndte at være fysisk aktive, havde en tre gange større chance for at opnå de positive indvirkninger som træning har, såsom nedsættelse af risikoen for at udvikle livsstilssygdomme, opnå en bedre mentalsundhed og ikke mindst ens fysiske velbefindende og velvære.

Den gruppe som forblev fysisk aktiv, og altså forinden studiet havde trænet regelmæssigt ugentligt, havde en syv gange så stor chance for at opnå de positive indvirkninger, end de som først startede med at være fysisk aktive omkring pensionsalderen.

Tidligere studier har vist at træning og motion også kan være et vigtigt led i forbindelse med at forebygge faldrelaterede ulykker og skader hos ældre mennesker.

Til trods for disse resultater, som skal anvendes som en motivationsfaktor for den ældre målgruppe, så foreligger der tydelig evidens for at fysisk aktivitet bør inkluderes, som en del af sund livsstil så tidligt i ens liv – dermed kan man drage større fordel af de gavnlige sundhedseffekter.

 

Af Nanna Aagaard Larsen