Træning, motion, fysisk aktivitet – uanset hvilken betegnelse man anvender, så er der ingen tvivl om at vores kroppe er bygget til at bevæge sig og at det har stor betydning for vores sundhed.

hjertekirurgiI en ny undersøgelse har man kigget nærmere på den målgruppe af mennesker som har været igennem en eller anden form for hjerteoperation, og den efterfølgende betydning som fysisk aktivitet har for deres fremtidige helbred. Undersøgelsen påpeger at fysisk inaktivitet hos en hjertepatient, vil medfører en højere risiko for at få en depression – tallene viser på nuværende tidspunkt at op imod 40% er blevet ramt af en depression som en eftervirkning.

Anbefalingerne, fra forskerne, går derfor på at der bør indføres en obligatorisk undersøgelse af den enkelte hjertepatient og deres risiko for depression, samt hvilket fysisk aktivitets niveau de praktiserer – det fysiske aktivitets niveau bør udøves så vidt det muligt, og så længe det er ansvarligt – dette vil ifølge undersøgelsen bidrage til at minimerer risikoen for en eventuel udvikling af depression.

En af grundene til der lægges ekstra fokus på dette, er at en eventuel depression hos denne målgruppe, vil være med til at øge risikoen for yderligere komplikationer omkring hjertet.

Resultaterne afslørede endvidere at fysisk inaktivitet forinden operation, havde en stor indvirkning på depressions symptomer, da forekomsten af disse var øget ved inaktivitet, samt at der 6 måneder efter operationen vil indtræde en ny depression sandsynligvis.

Antidepressiv medicin bliver overvejende anvendt som primær behandlingsstrategi imod depression, men der foreligger videnskabelige undersøgelser som påviser at motion som behandlingsform til hjertepatienter, og kan i nogle tilfælde være lige så effektiv som medicin, til at reducerer symptomer på depression.

Forskerne indskyder at undersøgelsen er en åbning for hvilke behov som foreligger og som kan være behjælpelige for sundhedsvæsenet i deres forebyggende arbejde. Men for at kunne konkluderer endeligt på dette, kræves der yderligere forskning indenfor området.

Af Nanna Aagaard Larsen