depressedDer er nu blevet fundet en sammenhæng mellem at folk som lider af depression, har en større risiko for at udvikle parkinson sygdom. Dette har en gruppe forskere fra Taipei Veterans general Hospital i Taiwan fundet frem til. De udtaler at depression er en selvstændig risikofaktor for Parkinson.

 

Kort om Parkinson:

Parkinson sygdom er kendetegnet ved, at der sker en gradvis ødelæggelse af hjerneceller i et afgrænset område i hjernen. Dette bevirker, at der opstår mangel på et stof ved navn dopamin, hvilket bevirker at kroppen kun er i stand til at lave langsomme bevægelser, og at man vil opleve stivhed i arme og ben, samt rystelser som forværres ved psykiske belastninger og især forekommer i hvile.

 

10-årig undersøgelse

I dette studie fortog forskerne en analyse af den store mængde dokumentation, som de fik indsamlet gennem den 10-årige undersøgelses periode, hvor 23.000 personer deltog. Heraf bestod deltagergruppen 4500 personer som havde en depression, og 18.500 personer som fungerede som kontrolgruppe og dermed ikke var diagnosticeret med en depression.

Igennem undersøgelsesperioden foretog man blandt andet en analyse af personernes individuelle risiko for at få Parkinson, hvor man anvendte en speciel designede model til at identificere de risikofaktorer, som herskede blandt dem som havde en depression.

Resultaterne der fremkom viste, at der igennem perioden var 66 personer med depression som blev diagnosticeret med Parkinson og derudover 97 personer som ikke havde depression.

Man foretog derefter en opdeling efter køn og alder, hvorefter man fandt ud af, at dem som havde en depression havde en risiko der var 3,24 gange større for at udvikle Parkinson sygdom, sammenlignet med dem som ikke havde en depression.

Hvis man fjernede dem som havde fået diagnosticeret Parkinson indenfor de seneste 2-5 år i undersøgelsesperioden, så var der stadig en tendens til at personer med depression havde en større risiko at udvikle sygdommen, sammenlignet med kontrolgruppen.

Forskerne bag studiet nævner, at der bør foretages flere studier indenfor området og også studier som forløber over en længere undersøgelsesperiode, så man derigennem kan opnå en større sikkerhed og belæg for den forbindelse man mener der kan være mellem depression og udvikling af Parkinson sygdom.

 

Af Nanna Aagaard Larsen