Den 28. februar markerede for ellevte år i træk den internationale Repetitive Strain Injury (RSI)-dag. Dagen var med til at sætte fokus på de mange overbelastningsskader, der kommer som følge af dårlige arbejdsstillinger. En undersøgelse viser, at 6 ud af 10 danskere er plaget af de såkaldte musesmerter, der er betegnelsen for smerter som følge af arbejde med computermus. Behandlere og ergoterapeuter over hele verden opfordrede alle til at bruge den 28. februar til at sætte ekstra fokus på bedre arbejdsstillinger og ergonomiske arbejdsredskaber.

Den 28. februar er international mærkedag for overbelastningsskader eller det der også kaldes RSI-lidelser. RSI står for Repetitive Strain Injury og er en paraplybetegnelse for arbejdsrelaterede overbelastningsskader på nakke, ryg, bryst, skulder, arme og hænder. En undersøgelse foretaget af Userneeds for Contour Design viser, at mere end 6 ud af 10 danskere har mærket skaderne på deres egen krop som følge af deres daglige arbejde med computermus, og hver fjerde af dem har haft smerter, der har påvirket arbejdsindsatsen.

Musesmerter skal forebygges – ikke helbredes
Contour
Design har fået lavet en række omfattende undersøgelser af musemerter i Skandinavien, og undersøgelserne har gentagne år i træk vist, at der er tale om et meget omfattende problem. Adm. direktør Preben Bitsch hilser derfor den internationale mærkedag velkommen:

”Undersøgelser af musesmerter viser, at der er tale om et alvorligt problem, som kun bliver større, jo flere danskere der har et stillesiddende computerarbejde. Vi vil gerne opfordre alle til at have ekstra fokus på bedre arbejdsstillinger og alternative arbejdsredskaber, som kan være med til at forebygge smerter forårsaget af stillesiddende computerarbejde. Det er vigtigt, at man ikke venter med at gøre noget, til skaden ér sket.”

Bedre arbejdsstillinger giver større effektivitet

Læger og andre eksperter anbefaler at skære det daglige computerarbejde ned til fire timer for at undgå fysiske skader, men den seneste undersøgelse fra 2009 viser, at hele 85 procent af danskerne anser det for urealistisk at holde sig inden for de anbefalede fire timer. Det er derfor vigtigt, at man gør noget aktivt for at holde musesmerterne på afstand.

Thomas Höfelsauer, der er fysioterapeut og ekspert i ergonomi på arbejdspladsen, er dagligt ude i de danske kontorlandskaber og tage temperaturen på de ansattes arbejdsstillinger:

”Stadig flere danskere har meget stillesiddende jobs, hvor de sidder foran en skærm og laver monotone bevægelser fra morgen til aften. Man kan komme rigtig langt ved at variere sin arbejdsstilling, bruge genvejstaster og eksempelvis vælge en ergonomisk mus,” forklarer Thomas Höfelsauer og påpeger, at musesmerter ikke kun rammer medarbejderen, men også virksomheden, der risikerer en nedsat effektivitet i løsningen af opgaver.

Thomas Höfelsauer giver her 10 gode råd til at komme RSI-smerter til livs:

1) Lyt til din krop
2) Skift arbejdsstilling
3) Ret ryggen – også når du sidder på din stol
4) Brug genvejstaster
5) Giv plads til din mus på skrivebordet
6) Bevæg dig på jobbet
7) Hold pauser
8) Slap af
9) Din næse og dine fødder skal pege i samme retning, når du arbejder
10) Vælg den type mus, din krop har det bedst med

Om undersøgelsen

Undersøgelsen er gennemført af Userneeds for Contour Design i september 2009. Undersøgelsen er lavet på baggrund af et internetbaseret spørgeskema, hvor et repræsentativt udsnit af befolkningen i Danmark, Norge, Frankrig og Sverige har svaret på 33 spørgsmål om deres problemer med gener og smerter som følge af arbejdet med computer. I alle lande er der gennemført 1000 interview med personer i aldersgruppen 18-65 år, som bruger computer på arbejdspladsen.

Om den internationale RSI-dag

RSI (Repetitive Strain Injury) er en paraplybetegnelse for en række overbelastningsskader på nakke, ryg, bryst, skulder, arme og hænder som følge af mange gentagende bevægelser i det daglige arbejde. The International RSI Awareness Day blev første gang markeret i Canada den 29. februar 2000, da nogle canadiske arbejdstagere var plaget af RSI-lidelser og ønskede at sætte fokus på problematikken. Gruppen allierede sig blandt andet med Workers Health & Safety Center samt Canadian Auto Workers Union (CAW), og siden er initiativet vokset til et globalt fænomen.