dansVi er vidt forskellige i vores tilgang til træning og motion, både i forhold til hvilke træningsformer som vi finder lystbetonet og motiverende at udføre, hvilke opfattelser vi har omkring diverse måder at træne på og deres effektivitet, samt hvilke mål vi har med vores træning og begrundelsen for hvorfor vi træner.

For nogle handler det i høj grad om at træning skal være sjovt samtidig med at man kan mærke at træningen giver en noget rent fysisk, men især også psykisk og mentalt.

Dans er en træningsform som blandt andet i høj grad har vundet indpas på fitnesscentrenes holdplaner og som i stor grad bliver taget i brug af kunderne. Dans giver os et smil på læben, giver bedre selvtillid, gør os mere kropsbevidste, samtidig med at vi dyrker en rigtigt effektiv motionsform..

I en ny afhandling fra Københavns Universitet har de kigget på hvorledes dans kan anvendes som et hjælpemiddel til personlig udvikling, fremtræden og udstråling. Dans er et vidt begreb og omfatter mange forskellige stilarter, som alle byder på hver deres udfordringer. Koordination, balance, smidighed, styrke og kondition, er alle sammen elementer som indgår i dans, hvorfor det er en god træningsform. I afhandlingen fra Københavns Universitet, fandt de ud af at dans havde en afslappende effekt, hvilket skal forstås som at du igennem dans vil opleve en bedre evne til at slippe dine hæmninger og åbne op for dine følelser og kræfter, som du måske til dagligt ligger skjul på eller har svære ved at give udtryk for.

I et svensk studie ved navn ”Dansprojektet” blev der fundet lignende effekter fra dans. Fokus var på at opmuntre de deltagende piger til bevægelsesglæde fremfor præstation, så pigerne ikke følte de skulle leve op til nogle former for krav eller opfylde et givet mål. Denne indgangsvinkel og med dansen som hjælpemiddel, havde en positiv indvirkning men en langtidsholdbar effekt, da resultaterne viste at nutidsoplevelsen hos deltagerne var god, men at man senere hen kunne konkludere at pigerne havde opnået en bedre opfattelse af egen helbredsstatus gennem dansen og at dansen var med til at forebygge psykiske problemer hos målgruppen af unge piger.

Af Nanna Aagaard Larsen