Forestil dig at at man kunne få sine overflødige fedtdepoter til at forsvinde, få en portion muskler oveni og samtidig nedsætte risikoen for at få kræft ved at tage en pille. Tanken er besnærende!

Forskning på forsøgsdyr viser at dette kan lade sig gøre når de fodres med CLA (konjugeret linolsyre). I et forsøg hvor mus, rotter og høns blev fodret med CLA fandt forskergruppen, at man kunne reducere deres fedtmasse med helt op til 70 %. Disse forsøgsdyr øgede samtidig deres fedtfri masse (herunder muskelmasse) med helt op til 14 %. Særdeles interessant var af CLA mængden, der blev indtaget ikke var særlig stor, således ville tilsvarende mængder let kunne indtages af mennesker.

Andre dyrestudier har bekræftet disse resultater. I grise har man ligeledes fundet en fedtreducerende effekt, som landbruget således kan udnytte til at svinekød bliver mere magert.

CLA’s effekt på mennesker – fedtmasse
Mindst fire publicerede studier foretaget på mennesker finder at CLA kan reducere fedtmassen. Mængden af CLA som er brugt er mellem 1,8 – 4,2 gram. Henholdsvis et svensk og norsk studie fandt at et CLA indtag i 12 uger kunne reducere fedtmassen med cirka 1 – 3 kg fedt hos overvægtige og fede. I det norske studie fandt man endvidere at de som indtog den største mængde CLA øgede deres fedtfri masse (herunder muskelmasse) med næsten 1 kg, man kunne dog ikke udelukke at tiltaget i muskelmasse skyldes højere træningsaktivitet.

Et andet norsk studie fandt ligeledes et fald på 2 kg’s fedt efter indtag af CLA i 12 uger. Interessant var dog af denne gruppe var normalvægtige hvorfor fedttabet i procent udgjorde væsentlig mere (20 %). Det andet svenske studie fandt ligeledes et meget interesssant resultat da man kunne vise at fede mænd tabte fedt på maven, hvilket er yderst fordelagtigt da denne type fedt påvirker risikoen for at få hjerte-karsygdom.

Mindst to publicerede studier finder at CLA ikke har effekt på fedtmassen, det ene studie finder dog en tendens til effekt, dvs. et fedttab som dog ikke er stort nok til at man kan udelukke at det er tilfældigt. Herudover kan man i oversigtsartikler finde henvisninger til forsøg som ikke viser en effekt, mens andre henviser til forsøg som viser en effekt. Indtil disse studier publiceres bør disse ikke indgå i en samlet vurdering af CLA’s effekt.

En samlet vurdering af CLA’s effekt tyder således på at et CLA indtag kan føre til et moderat tab af fedtmasse. Fysisk aktivitet ser ud til at øge effekten af CLA. Om CLA påvirker muskelmassen er det endnu for tidligt at afgøre. Det skal dog pointeres at denne konklusion er foretaget på få mindre studier. Større og længere forsøg er dog sat igang og resultatet af disse må afventes før en bedre og mere reel sammenfatning af CLA’s effekt kan gives.

Hjælp til slankekur?
CLA fører kun til tab af fedtmasse, men ikke et vægttab. Det vil sige man får en omfordeling af kropsmassen, muligvis med en øget muskelmasse, men uden et vægttab. En sådan omfordeling vil være særdeles fordelagtig set sundhedsmæssigt, men også udseendemæssigt, da 1 kg fedt fylder væsentlig mere end 1 kg muskler/fedtfri masse. Så spejlbillede og målebåndet omkring maven vil være tilfredse. Forskerne håber endvidere at CLA kan reducere den såkaldte yo-yo effekt som typisk ses efter en slankekur. Efter en slankekur tager 90 % de tabte kilo på samt et par ekstra kilo, fordi man under slankekuren også mistede muskelmasse, hvilket er ensbetydende med en nedsat evne til at forbrænde kalorier. Da de fleste personer efter en slankekur vender tilbage til deres normale kost vil dette betyde at de tager et par ekstra kilo på. Og for at gøre det endnu værre så vil disse kilo hovedsageligt være fedt, således at personen som ønskede at slanke sig har opnået at øge både sin vægt og fedtprocent i forhold til før slankekuren. Længerevarrende forsøg som undersøger CLA’s effekt overfor yo-yo effekten er sat i gang.

Mekanisme
Hvordan CLA virker i kroppen er endnu ikke ordenligt belyst, men følgende mekanismer er sandsynliggjort via dyrestudier:

– Øger fedtforbrændingen
– Øger frigivelsen af fedt fra fedtdepoterne
– Hæmmer optagelsen af fedt til fedtdepoterne

Forskel på CLA
Dyreforsøg har vist at der er stor forskel på de forskellige CLA typer, også kaldet isomerer. Der findes en række forskellige CLA typer, som er opbygget forskelligt og som opfører sig forskelligt i kroppen. De to eneste CLA former, der er ordenligt undersøgt og klassificeret som biologisk aktive er cis-9, trans-11 (c9,t11) og trans-10, cis-12 (t10,c12) CLA. CLA’s effekt på fedt- og muskelsammensætningen udgøres af t10,c12 CLA, mens c9,t11 CLA bl.a. ser ud til at have positiv effekt på kræft. Andre CLA typer kender man ikke effekten af hverken med hensyn til aktivitet eller sikkerhed.

Som forbruger bør du sikre dig at det produkt du indtager udelukkende indeholder CLA af typen c9,t11 og t10,c12, både af hensyn til effekten, men endnu vigtigere sikkerheden taget i betragtning. Dyrestudier har fundet at CLA kan sænke cholesterol niveauet, sænke HDL-cholesterol, det såkaldte gode cholesterol og at insulin sensiviteten påvirkes (både negativt og positivt afhængig af studie). De fleste humane studier viser at cholesterol er upåvirket og de egentlige sikkerhedsstudier som er foretaget har ikke fundet grund til nogle bekymringer ved indtag af CLA, hvorfor CLA på grundlag af de nuværende data må betegnes som et sikkert produkt når det indtages i 3 – 6 måneder.

Af Lars Steenberg, cand.scient. human ernæring