budskaberMange ser nytår som en anledning til at sammensætte et eller flere nytårsfortsæt for sig selv, som skal gennemføres i det nye år. For manges vedkommende omhandler det et mål omkring sin livsstil, som man ønsker at optimere i en eller anden grad, hvor det både kan være at man vil efterstræbe at træne 3 gange om ugen eller at ens indtag af frugt og grønt skal øges. Et nytårsfortsæt er meget individuelt og afspejler hvilket behov man har, men som man på nuværende tidspunkt ikke får opfyldt og derfor vil gøre en indsats for nu at gøre det.

Mere specifikt er der dog et nytårsfortsæt som for manges vedkommende er ens – dette omhandler vægttab, hvilket diverse medier, fitnesscentre m.m. er bevidste om, hvorfor vi også i denne periode af et nyt år er omgivet af budskaber, tilbud og skræddersyet BOOTCAMPS, som alle har til formål at guide, vejlede og rådgive os indenfor træning, kost og hvad den enkelte derudover har behov for, for at nå sit mål.

Ifølge ny forskning, som har kigget på hvorledes medierne og fitness centrenes stigmatiserende budskaber omkring overvægtige har indflydelse og hvilken effekt de har. Det viser sig at de udsagn og påstande som søger at ramme målgruppen, som de karakteriserer og hentyder til er dovne, sløve, selv-overbærende og en stor ressourcemæssig byrde for sundhedsvæsenet, ikke har den ønskede effekt – de motivere ikke målgruppen til at igangsætte et vægttab og bevise overfor andre at de ikke blandt dem som bare overlader sig selv til sofaen. De har en modsatrettet effekt, i form af at det viser sig at dem som opfatter sig selv som værende overvægtig og lader sig påvirke af disse artikler og budskaber, bliver dårligere til at håndtere deres lyst til mad, da virkningen viser dig i at vedkommende oplever at have mindre kontrol over sine spisevaner.

En af de ting som man kunne udlede fra undersøgelsen, var at der var en udbredt bekymring hos deltagerne, omkring at blive stigmatiseret på grund af ens vægt, hvilket har en indvirkning på vedkommendes selvværd og følelsen af kontrol over sit eget liv. Derudover viste det sig at dette også bevirkede at deltagerne havde et øget stressniveau, hvilket også i mange tilfælde, i sammenhæng med følelsen af ikke at have kontrol, bevirker at folk får en øget tendens til at overspise.

Med udgangspunkt i disse resultater bør man overveje at fokusere mere på hvorledes man opnår et godt helbred og øger sit aktivitets niveau, end at opsætte en række skrækscenarier og putte folk i bokse og snakke om BMI og vægt, hvis man ønsker at formidle budskaber omkring vægttab, på en mere effektiv måde.

Af Nanna Aagaard Larsen