Det kan betyde en høj fysisk pris, ikke at være fysisk aktiv. Men også vores mentale helbred kan blive ringere hvis vi ikke træner. Et nyt forsknings forsøg fra Tel Aviv anviser forslag på hvordan vi kan komme to af tidens største folkssygdomme til livs: Depression og mental udbrændthed.

Netop de to sygdomstilstande rammer hver år tusindevis af mennesker i vores stressede samfund. Depression er en klinisk sygdom mens udbrændthed defineres som fysisk, kognitiv och emotionel udmattelse. Begge tillstande kan dog bidrage till en nedadgående spiral hvor det ene nederlag kan føre til det næste. At miste jobbet, kan betyde at man mister sit hjem, eller forhold, etc.

Oprindeligt ville man bare afdække sammenfald

Grundidéen med dette langtidsstudie var først at afdække sammenfaldet imellem depression og udbrændthed ved at fastlægge den personlige, karrieremæssige og psykologiske tillstand hos 1632 sunde og arbejdsmarkeds aktive israeler.
Igennem ni år fulgte forskerne, Sharon Toker fra Tel Aviv University og hendes kollega Michal Biron fra University of Haifa, deltagerne der udfyldte spørgeskemaer og gennemgik medicinske rutinekontroller. Resultatet indikerede att depression hos testpersonerna forudså at en udbrændthed var nærtforestående og omvendt. Det ene medførte ofte det andet.

Undervejs begyndte de to forskere dog også at interesserer sig for yderligere en tillstand hos deltagerne, nemlig deres fysiske aktivitets niveau. Og de tillagde det som yderliger et moment i undersøgelsen. Hvor fysisk aktivitet, blev definieret som, træning der øger hjertefrekvensen og som fik deltagerne til at svede.
Deltagarne blev indelt i fire grupper: en som ikke egnede sig til fysisk aktivitet, en som udførte 75 till 150 minutters fysisk aktivitet per uge, en tredje som trænede 150 till 240 minutter per uge, og en fjerde som blev fysisk aktiveret mere end 240 minutter per uge.

Markant forskel ved 150 minutters træning om ugen

Det viste sig att depression och udbrændthed var mest udbredt i gruppen som slet ikke trænede. Jo mere fysisk aktivitet deltagerne deltog i, desto mindre risiko løb de for at blive ramt af depression eller udbrændthed i de efterfølgende tre år. Og de to forskere opdagede at for at opnå denne positive effekt, skulle træningsmængde overstige 150 minutter om ugen.
Bland de deltagere som deltog i mere end fire ugentlige timer af fysisk aktivitet, mindskedes risikoen for at blive ramt af depression eller udbrændthed med mere en halvdelen, sammenlignet med den gruppe der ikke trænede.

Bekæmp stress på jobbet

Forskerne bag undersøgelsen mener således, at arbejdsgivere har meget at vinde på at investere i fysisk aktivitet for deres ansatte. Sygefravær mindskes og produktiviteten på arbejdspladsen øges.
“Smarte arbejdsgivere kan få stort udbytte at denne viden, ved at indrette et fitnessrum i deres lokaler eller ved at tilrettelægge fleksible arbejdstider der opmuntre medarbejderne til at være fysisk aktive i løbet af dagen. En sådanne strategi betaler sig på den lange bane” fortæller Sharon Toker.

Kilde: Undersøgelsen har været publiceret i Journal of Applied Psychology.