Ikke bare dine muskler i ansigtet men også dem i kroppen kan svækkes af Botox.

Har du overvejet at skjule et par rynker med Botox, skal du måske tænke dig en ekstra gang om.

For en række forsøg udført af Canadiske forskere har nemlig påvist, at brugen af nervegiften Botox kan resultere i muskeltab og muskelsvækkelse. Ikke blot går det udover musklerne i ansigt, hvor man får indsprøjtet Botox, der i dag mest benyttes i ansigtet til at bekæmpe rynker, men også muskler i dele af kroppen, der ikke er blevet behandlet med den kraftige gift, kan berøres.

Forskerne fra University of Calgary i Toronto har ved dyreforsøg, hvor man sprøjtede botulinum-toxin A, også kaldet Botox, ind et sted på forsøgsdyrernes krop påvist at de fik svækkede muskler i hele kroppen, også i muskler det var langt fra injektionsstedet.

“Det overraskede os, i hvor høj grad dyrene mistede muskelmasse og var svækkede i områder, hvor de ikke havde fået Botox indsprøjtninger. Resultaterne påviser måske, hvad de langsigtede konsekvenser af at bruge Botox kan være. Specielt er det relevant i forhold til børn, udtaler forskningsleder Rafael Fortuna.