b+©rne motionI et nyt stort studie som er blevet gennemført af forskningscenter OPUS, har man undersøgt en gruppe af 730 børn. Resultaterne fra undersøgelserne viste at helt op til 2/3 af de 730 børn, som deltog i studiet, lever ikke op til de anbefalinger som foreligger for børn, hvor man anbefaler at de er fysisk aktive 60 min om dagen. Dette kan især skyldes at resultaterne også gav et indblik i, at en ligeså stor andel som var for lidt aktive, også var den gruppe som tilbragte mere end de anbefalede to timer foran fjernsynet om dagen.

 

Hvad er OPUS?

OPUS er betegnelsen for ”optimal trivsel, udvikling og sundhed for danske børn gennem en sund Ny Nordisk Hverdagsmad”. OPUS er et forskningscenter som tilstræber at udbrede viden som er baseret på videnskabeligt grundlag og som fokuserer på, at de kommende generationer af danskere skal opnå en sundere livsstil gennem regionalt baseret kost og madkultur. Dette søger OPUS skal ske gennem, at vi som individer alle rummer potentiale til bedre trivsel, positiv mental og fysisk udvikling, samt optimal sundhed og sygdomsforebyggelse, hvilket alt sammen danner grobund og grundlag for mulighederne for en ændret adfærd.

Studiet gav ikke bare et, men mange interessante resultater som gav en række gode oplysninger omkring det generelle billede af børnenes aktivitets niveau, hvilket kan have betydning for deres helbred nu og her men bestemt også for fremtiden.

 

Jo ældre, jo mindre fysisk aktiv

Blandt andet vidste der sig en tendens til at desto ældre børnene bliver, desto mindre fysisk aktive er de. Til dette udtaler Mads Fiil Hjorth, som er forsker i fysisk aktivitet, søvn og fedme ved Forskningscenter OPUS på Københavns Universitet; ”Noget af det, som vi kunne se var, at børnenes aktivitetsniveau falder, når de går i puberteten. Dette ligger fint i forlængelse af vores viden fra tidligere studier, men det understreger, at lige bestemt puberteten byder på udfordringer – også i et sundhedsmæssigt perspektiv”.

Medvidere fik man også med dette identificeret den kønsmæssige forskel indenfor fysisk aktivitet for denne målgruppe, hvor drengenes fysiske aktivitets niveau var højere og helt konkret fik man klarlagt at drengene i gennemsnit var 20 minutter mere aktive pr. dag end pigerne.

Med studiet understreger man dermed vigtigheden i at forældrene pådrager sig sit ansvar og i højere grad motivere deres børn til at være mere aktive uden for skolen. Det er netop i opdragelsen at man kan gå ind og påvirke denne målgruppes generelle indstilling og holdning til at være fysisk aktive, hvorfor man også opfordrer forældrene til at delagtiggøre sig selv i processen og vise vejen frem, ved eventuelt at snøre løbeskoene og tage børnene en tur med i skoven eksempelvis.

 

Af Nanna Aagaard Larsen