fat drinkDer er tætte relationer mellem indtaget af alkohol og forekomsten af overvægt og fedme. Det bliver jævnligt diskuteret, om alkohol feder eller ej, og problematikken har også været op at vende på sitet her.

Vi har tidligere argumenteret for sammenhængen mellem alkoholindtag og overvægt, blandt andet på grund af det såkaldte forbrændings-hierarki, der betyder, at kroppen først og fremmest vil bruge alkohol som energikilde, og lade fedt, kulhydrater og proteiner sætte sig på sidebenene.
Nu slår en engelsk undersøgelse fast, at der er en tæt sammenhæng mellem mængden af indtaget alkohol og forekomsten af højt BMI (bodymass index). Uanset om man bifalder ernæringsmæssige argumenter for sammenhængen mellem alkohol og fedme, viser undersøgelsen, at personer, der indtager store mængder alkohol, også er dem med højest BMI (BMI er et udtryk for forholdet mellem din vægt og din højde).

I resultaterne fra undersøgelsen er der taget højde for forskelle i social status, rygning, motion osv. Undersøgelsen er et resultat af, at forskerne fulgte omkring 7.000 britiske mænd gennem 5 år. De, der indtog mere end 30 gram alkohol om dagen (og op til 60 gram om dagen!), mod det mere »almindelige« ca. 20 gram om dagen (modsvarende ca. 6% af det totale energiindtag), indtager altså langt mere energi end de forbruger. Og som det oftest er med alkohol, så erstattes en del af energiindtaget således ikke med alkoholens energiindhold; energiindtaget suppleres med alkoholens 30 kJ pr. gram alkohol.
Undersøgelsen viste i øvrigt, at typen af alkohol ikke havde indflydelse på risikoen for overvægt og fedme. Det er altså ligegyldigt om alkoholen stammer fra øl, vin, sherry, spiritus eller eventuelt en kombination.