Forbudt-1Fødevarestyrelsen advarer forbrugerne mod produktet Craze, der markedsføres som præstationsfremmende kosttilskud.

Produktet Craze er blevet analyseret af de svenske myndigheder og indeholder to stoffer, som ikke er deklareret på produktet. Det drejer sig om dopingstofferne fenetylamin og N-etyl-1-fenyl-butan-2-amin, stoffer som kan give alvorlige bivirkninger.

Fenetylamin er både strukturelt og farmakologisk beslægtet med amfetamin og N-etyl-1-fenyl-butan-2-amin har kemiske ligheder med amfetamin og metamfetamin.

Stoffer som fx amfetamin virker stimulerende på flere af kroppens funktioner. Mange af stofferne påvirker centralnervesystemet, og de hyppigste bivirkninger er derfor øget puls og blodtryk. Andre har indvirkning på fedtvævet og medvirker til en øgning af fedtforbrændingen, mens andre igen virker ved at udvide luftvejene.

Af lette bivirkninger kan nævnes søvnløshed og blodtryksøgning, mens stoffer med stærkere virkning påvirker centralnervesystemet og har i nogle tilfælde medført dødsfald. Indtag af disse stoffer er således forbundet med stor risiko for helbredet.

I Sverige blev en yngre mand for nylig hospitalsindlagt med meget høj puls efter at have taget produktet i to uger.

Craze sælges som et kosttilskud fra flere udenlandske hjemmesider, der henvender sig til danske forbrugere. Fødevarestyrelsen har kontakt til de pågældende landes myndigheder om markedsføringen af produktet med henblik på videre opfølgning.

 

Vær varsom ved køb på nettet
Fødevarestyrelsen råder generelt de danske forbrugere til at være forsigtige ved køb af kosttilskud på internettet og kommer med et par gode råd:

  • Søg grundige oplysninger om et produkt, hvis det forhandles over internettet, men ikke sælges i almindelige butikker
  • Hvis du vil sikre dig, at et produkt er omfattet af myndighedernes stikprøvekontrol, kan du finde oplysninger om registrerede kosttilskud på altomkost.dk