alzheimerEn international gruppe af forskere har fundet 11 gener, som hidtil har været ukendte, som sættes i forbindelse med udviklingen af Alzheimers.

Alzheimers er en sygdom, hvor hjernefunktionen svigter og er dermed betegnet som en hjernesygdom. Typisk viser sygdommen sig i form af symptomer som glemsomhed i forhold til hverdagens gøremål, navne på personer eller at evnen til at finde vej er forsvundet. Disse symptomer udvikler sig langsomt, og den er den mest hyppige årsag til udviklingen af demens.

 

Risikoen for udviklingen af Alzheimers er større

Dette studie som forskergruppen har udviklet og gennemført, er affødt af The International Genomics Project med støtte fra Cardiff University, Wales. Gruppen er sammensat af 4 grupper som kommer fra 145 forskellige forskningscentre rundt om i verden, og er alle en del af eliten indenfor genetik i forhold til Alzheimers.

De mener, at denne opdagelse af gruppen af gener, er en indikator for at det totale antal af gener som er forbundet med sygdommen, nu afspejler at risikoen for udviklingen af Alzheimers er større, og at der skal forskes endnu mere indenfor området så man kan opnå en større viden og dermed danne sig et bedre grundlag i forebyggelsen og behandlingen af sygdommen.

Man har indtil nu fundet hele 21 gener som kan relateres til Alzheimers og derfor alle er af vigtig betydning.

I studiet indsamlede man genomdata fra 74.000 mennesker med 15 forskellige nationaliteter, i stræben efter at finde disse 11 nye gener.

 

Drejer opmærksomheden over på miljøfaktorer

Man fandt en region i hjernen, hvor det blev bekræftet at immunsystemet har betydning i forhold til sygdommen, og at den samme region i hjernen sættes i forbindelse med Sclerose og Parkinson sygdom.

Udover at kigge på generne, så siger en af professorerne som er med i forskergruppen, at man også vil dreje opmærksomheden over på miljøfaktorer som kan have en stigende eller nedsættende effekt på risikoen for udvikling af sygdommen. Dette vidner også om det faktum at Alzheimers er en multifaktoriel sygdom, hvilket gør den til meget kompleks.

 

Af Nanna Aagaard Larsen