stressDet er individuelt, hvad der giver os stress. Det er individuelt, hvor pressede vi kan lide at være i vores liv. Og det er meget individuelt, hvad der virker, når vi skal finde vejen til et liv uden stress. Her er 10 gode anti-stressere.

De seneste år er stress blevet et begreb, som vi bruger nærmest i flæng i mange forskellige sammenhænge. Det bruges ofte om situationer, hvor vi har svært ved at nå det hele. Det kan også være stressende at have travlt, men det er det ikke nødvendigvis. Det handler meget om, hvordan man opfatter sin situation. Her er et par vigtige faktorer, som er gode at kende.

 

Krav, mål og ressourcer

Den kritiske faktor i de fleste stress-situationer er forholdet mellem de krav, som stilles til dig i forhold til de muligheder, du har for at leve op til kravene. Det vil sige, når du stiller dig nogle mål og krav til dig selv, skal du sørge for at have de rette ressourcer (tid, penge, samarbejdspartnere osv.), som er nødvendige, for at du kan nå målene. Hvis det er andre, som stiller dig de krav, som du bliver stresset af, er det deres pligt at stille de ressourcer til rådighed, som skal til, for at du kan løse opgaverne uden at blive stresset (dette gælder ikke mindst på din arbejdsplads).

 

Evner og vilje

Du skal også sørge for at have evnerne og viljen til at nå målene. Hvis du skal løse en opgave eller nå et mål, som du egentlig ikke føler dig rustet til at nå, så kan det give dig en følelse af stress. Hvis du ikke har evnen, skal du som minimum have vilje og motivation for at lære det, der skal til.

 

Tab af kontrol fører til stress

Den sidste og måske vigtigste faktor – for om du kommer til at føle dig stresset af at skulle møde høje krav – er, om du føler, du har kontrol over din egen situation. Kan du selv tilrettelægge din tid? Prioriterer du selv dine opgaver? Det er et kendt alarmsignal for stress, hvis du føler, at dit liv bliver styret af din kalender, din chef, din kæreste osv. Det vil for de fleste give en følelse af stress.

 

Find balancen

Nogle kan lide høje krav og mål. Hvis du er én af dem, skal du have høj grad af kontrol, evner og ressourcer til din rådighed. Andre kan godt lide mere moderate krav og kan derfor nøjes med mindre af det andet. Det vigtige er, at du finder din egen balance. Du må træffe de valg, som kan skaffe dig de fornødne ressourcer, evner og kontrol over eget liv. Hvis dit mål er at træne to gange om ugen i snit, vil der være mere tid til andre ting. Du behøver ikke opøve nye evner. Og du kan lade andre få indflydelse på din planlægning, uden at det forhindrer dig i at nå dit mål.

 

10 tips til bedre balance og livskvalitet

De følgende råd skal tilpasses din livssituation. Du kan sandsynligvis få udbytte af dem, selvom du ikke føler dig stresset. Find dem som passer til dig.

 

1. Dyrk motion

Den burde ikke være svær at følge for læserne her på siden. »Keep up the good work!« Motion er dokumenteret som anti-stresser og øger af livskvalitet.

 

2. Brug din humoristiske sans

Hvis du ikke smiler og griner adskillige gange i løbet af en dag, bør du tage din situation op til overvejelse. Grin også ad de ting, som er svære, men tag dem samtidig alvorligt. Og fremfor alt – grin ad dig selv!

 

3. Drop perfektionismen

Noget af det, der stresser mest af alt, er de krav, vi stiller til os selv. Du vil gerne have den perfekte krop, være den perfekte far eller mor, være den perfekte kollega eller leder, være den perfekte ven eller veninde og have et perfekt skinnende hjem. Du kører dig selv i sænk! Sæt ambitionsniveauet ned på i hvert fald én af tingene.

 

4. Løs uløste konflikter

Hvis du bruger kræfter på en konflikt på dit arbejde eller privat, trækker det al energien fra andre ting i dit liv. Tag tyren ved hornene og prøv at tage en snak med den eller de andre parter. Det er ikke let, men du har meget at vinde her!

 

5. Find ud af, hvad der stresser dig ned – og gør mere af det!

Sørg for at gøre de ting, du elsker, og som får din puls til at falde.

 

6. Skær ned på forbruget af alkohol, cigaretter og kaffe

Der er mange gode grunde til dette. En af de værste virkninger kan være, at du får forstyrret din nattesøvn, hvilket næsten i sig selv kan give dig stress. Nattesøvnen er en ressource, du skal værne om!

 

7. Tænk positivt og fokusér på dine muligheder

Det er dokumenteret at bekymringer giver stress. Pessimistiske mennesker får stress, fordi de ikke kan se enden på deres problemer. Optimister kan klare mere, fordi de fokuserer på mulighederne i svære situationer og kan se, at der er lys for enden af tunnellen.

 

8. Tag kontrol over dit eget liv!

Som tidligere nævnt er dette en kritisk faktor. Hvis du føler, at du ikke har kontrol over din tilværelse, risikerer du i høj grad at få stress. Find derfor ud af, hvad du har kontrol over og dyrk det. Og undersøg om der kunne være nye områder af din tilværelse, som du kunne få mere indflydelse på.

 

9. Giv ikke andre skylden for dine problemer

Er du offer eller kriger? Ifølge gammel indiansk mytologi er offeret i dig ham, som altid skyder skylden på andre og ikke tør tage ansvar for sin egen udvikling. »Jeg gider da ikke tage til træning, når min ven altid aflyser!« Krigeren i dig derimod ser kun på, hvad han selv kan gøre for at nå sine mål. Hvis han oplever modgang, piver han ikke, men forsøger at lære af det til næste gang. Offeret taler om at gøre noget… Krigeren gør det! Læs mere om offeret og krigeren i en senere artikel.

 

10. Øv dig i at sige NEJ og FARVEL

Hvis du ikke kan sige NEJ i en situation, er du nødt til at sige…? Og dermed risikerer du, at få opgaver eller mål presset ned over hovedet, selvom du helst var fri. Mennesker, der ikke kan sige nej, går ofte rundt med stress og ærgrer sig over, at de ikke fik sagt fra i tide. Hvis du har for meget om ørerne, er det måske på tide, at du også øver dig i at sige FARVEL til nogle af dine pligter. Det kan være svært at vælge fra, men hvis du ikke kan det, risikerer du, at det eneste, du vælger fra, er nattesøvn. Og så er du på vej ned ad en farlig glidebane.