Et nyt år er på vej og som altid er det på dette tidspunkt, at de fleste mennesker tager deres liv op til revision og lægger planer for det kommende år.

Hvis du har valgt, at 2013 skal være starten på nye og bedre tider, så har vi bedt vores forvandlings coach Steen Broford om at opstille en række succes-strategier, som hurtigere og mere effektivt kan hjælpe dig til at nå dine mål.

 

1.Træf en bevidst beslutning om forandring

Alt for mange mennesker udtrykker ønske om at opnå forandringer og påbegynde en ny livsstil.

Alligevel ender for mange op med at gentage de samme fejltagelser år efter år.

Når det handler om at opnå fysiske forandringer, som denne artikel primært vil handle om, er det min overbevisning, at langt de fleste mennesker har en god fornemmelse for, hvad der skal til for at opnå forandringer.

Men her er den store afgørende forskel: Det er ikke nok at vide, hvad man skal gøre.

Hvis fysiske forandringer skal opnås, er det vigtigt, at der fra starten bygges en solid bro imellem begreberne: “at vide” og “at handle”.

Det første skridt i den rigtige retning er at træffe en bevidst beslutning om virkelig og dybt inderligt at ville opnå disse forandringer.

Jeg taler ikke om en vag og halvhjertet formulering i stil med: “Ja, ja, nu må jeg også hellere se at komme i mit livs bedste form.” Det er desværre en formulering mange fortæller sig selv alt for ofte.

Enkelte gør det endda hver mandag. Men hvor mange vælger at følge en sådan beslutning helt til vejs ende. Alt for få.

Årsagen er ganske enkel. Det er meget lettere at tale om det, man gerne vil opnå, end at handle efter sin overbevisning og foretage de ændringer, som skal til for at nå sit mål.

 

For at opnå fysiske forandringer skal du træffe en bevidst beslutning om, at det er det, du ønsker for dig selv.

Træffer du en beslutning og handler efter den med den stærkeste overbevisning, kan det sagtens lade sig gøre at skabe store forandringer og nå et hvilket som helst mål. Dette gælder i højeste grad også, hvis dit mål er fysiske forandringer.

Grunden til det er, at det øjeblik hvor du træffer en bevidst beslutning, er det som om du vækker din underbevidsthed. Og den vil hjælpe dig med at lede efter måder at nå dit mål.

Har du først overbevist dig selv om, hvor meget disse forandringer vil betyde for dit almindelige velvære, har du skabt en indre motivation for at opnå det. Og hvis denne motivation er stærk nok, vil du være indstillet på at yde det, der skal til.

Heldigvis har de fleste motivation for at nå deres mål. Men det er vigtigt, at man hele tiden lader sin motivation få lov til at være den stærke drivkraft, der skal hjælpe en frem mod målet.

Husk, at hvis fysiske forandringer virkelig er det, du ønsker, så er det dit eget og helt personlige ønske. Har dine omgivelse ikke de samme ønsker, skal du ikke lade dem påvirke dig i en negativ retning.

Husk hele tiden at det er noget du gør for din egen skyld og at det er vigtigt for dig. Hvis 2013 skal være året, hvor du opnår de fysiske forandringer, du brænder efter, er beslutningen din – og din alene.

Du skal selv tage det første skridt, og hvis det, du hidtil har prøvet, ikke har givet resultater, er det på tide at prøve noget nyt. Hvis du gør, som du plejer, får du også de resultater, du plejer at få.

 

2. Find en god grund

Vi har altså fået slået fast, at skal der ske fysiske forandringer i det nye år, er ansvaret dit og dit alene.

Op fra sofaen og se at komme i gang. Hvis du er som de fleste, vil du uvilkårligt tænke: det er da meget godt med en opsang, men hvad er så det næste skridt. Find en god grund til, hvorfor du ønsker forandringer.

Er du så overvægtig, at det er helbredstruende? Vil du have større muskler? Ønsker du en bedre grundkondition eller blot mere energi i hverdagen.

Dit individuelle mål betyder mindre, for strategierne kan benyttes på alle områder. Det vigtigste er, at du finder en grund til at komme i gang.

Lav en liste over de fordele, som vil gøre dig glad ved opnå dine mål. Vær specifik og beskriv gerne i detaljer, hvor meget bedre du vil få det med dig selv, når du har opnået de ønskede resultater.

Lav en komplet liste over det du vil opnå. Læs denne liste hver morgen og hver aften, så du hele tiden har dine mål for øje og er bevidst om hvad de vil betyde for dig.

 

3. Forhold dig realistisk til din krop

Da vi jo ganske naturligt ser os selv hver dag, er vi oftest de sidste, der bemærker, hvis vi forandrer os – det være sig både positivt og negativt. For at forholde sig realistisk til sin krop undervejs mod målet, er det en god ide at få taget et helfigurbillede med et par måneders mellemrum.

For de fleste er den tanke måske ydmygende, men hvis du vil have forandringer, er det vigtigt at huske på, at uanset om du er 25 eller 50, er det billede – du ser af dig selv – et udtryk for, at du er så ung som du er nu – og at du aldrig igen vil blive yngre.

Chancen er ganske enkelt, at sætter du ikke gang i de fysiske forandringer nu, viser billedet den bedste form du nogensinde kommer i.

Alene den betragtning kan vække motivation hos de fleste, så tro mig et sådan foto er ydmygelsen værd.

Ved løbende at få taget billeder kan du se, om du opnår de ønskede forandringer, om du er tilfreds med resultatet og om de forandringer giver dig den tilfredsstillelse, du forventede.

Ligeledes vil du også gradvis kunne se, at du er på vej mod målet, hvilket vil øge din motivation og lyst til at fortsætte.

 

4. Specifikke mål

Uanset hvilke resultater man vil opnå, gælder det om at have en klar målsætning.

På mange af de kurser jeg har holdt omkring målsætning, har det undret mig, hvor få mennesker, der har en klar og specifik målsætning for deres liv. De samme mennesker kunne f.eks. ikke drømme om at sætte sig op i en bus uden at kende dens rute og endestation.

Alligevel sætter alt for mange mennesker sig op i livets bus uden at have gjort sig tanker om, hvor turen går hen.

Har du truffet beslutningen, skal du sætte dig nogle konkrete mål. Det er den eneste måde, du kan sikre dig, at du arbejder i den rigtige retning.

Jeg har tit hørt udtryk i stil med “mit mål er en dag at have en utroligt veltrænet og atletisk krop”. Det er ikke et mål, men en drøm.

Det, der adskiller drømmen fra målet er primært et spørgsmål om deadline. Hvis du f.eks. siger jeg: “Jeg vil gerne tabe 10 kg”, så er det et vagt formuleret ønske. Men hvis du i stedet siger : “Jeg vil tabe 10 kg på 20 uger”, så er det et specifikt mål.

Ved at sætte dig et mål har du også et godt redskab til at måle resultaterne undervejs i den ofte lange periode, det tager at skabe vedvarende fysiske forandringer.

Det at lære at arbejde med målsætninger giver en utrolig tilfredshed.

Du vil opleve, at første gang du har indfriet et delmål, vil det have en utrolig afsmittende effekt på hele din hverdag. Fornemmelsen af “jeg gjorde det” er det stærkeste brændstof til at give ny energi for at komme videre mod det endelige mål.

Vær realistisk, når du udformer din målsætning.

Stiller du urealistiske krav, opnår du i stedet kun én ting – at blive skuffet, miste motivationen og påføre dig selv endnu et nederlag.

Find positive rollemodeller, der har haft samme udgangspunkt og har opnået det, du gerne vil. Først og fremmest vil det være motiverende at se, hvad det har betydet for deres selvværd. Og det vil også vise, at din målsætning er realistisk.

Har andre gjort det, er der vel ikke noget til hindring for at du kan gøre det. Hvis du virkelig vil.

Når du har besluttet dig for dine mål, så skriv dem ned og sæt en deadline for, hvornår de skal være indfriet. Kig regelmæssigt listen og check løbende, om du indfrier dine delmål.

At værdien af en specifik målsætning ikke kan overdrives er følgende beretning et godt eksempel på:

Tilbage i 1953 lavede man på Harvard University en undersøgelse, der viste at 3% af dette års afgangsklasse havde en specifik og nedskrevet målsætning for deres liv.

Da forskerne 20 år senere interviewede den samme afgangsklasse, viste det sig, at de 3%, der havde haft en målsætning, havde en større personlig formue end de øvrige 97% tilsammen.

Så begynd at skrive din målsætning nu!

 

5. Indfri dine løfter til dig selv

For mange lyder begrebet målsætning som et kedeligt begreb, der hører erhvervslivet til. Men virkeligheden er det du gør, når du udformer en målsætning, blot at nedfælde nogle løfter.

Ikke til dine venner, arbejdskollegaer eller familie – men til dig selv.

Desværre er det oftest sådan, at de løfter, vi giver os selv, er dem der er nemmest at bryde på trods af det i virkeligheden er dem, vi burde indfri.

Når du skal lave fysiske forandringer, er det primært noget, du gør for dig selv og for dit eget velbefindendes skyld.

Derfor er det vigtigt, at du i hele processen er din egen bedste ven. Og ærligt talt ville du være ven med én, der konstant løj for dig og brød alle jeres aftaler. Nej, selvfølgelig ville du ikke det.

Derfor er det vigtigt, at du holder de løfter, du giver dig selv, hvis du vil opnå resultater. Hvis du gentagne gange bryder dine egne løfter, vil du opleve, at det virker underminerende på din selvtillid.

Og til sidst ende med at blive endnu et nederlag og en “jeg kan ikke tage mig sammen” attitude. Sker det, er du tilbage i den onde cirkel, som har bragt dig i den fysiske form, du er utilfreds med.

Del perioden op i mindre perioder – gerne helt ned i dage. Og bemærk at for hver dag du er i stand til at indfri dine løfter, vil du gradvist blive stærkere, få mere selvtillid og få endnu nemmere ved at holde dine løfter endnu en dag.

 

6. Sæt fokus på fremtiden

At opnå vedvarende fysiske forandringer er oftest en længerevarende proces.

Der skal ændres i eksisterende mønstre og gamle indgroede vaner skal laves om. Det er undervejs i denne proces alt for nemt at begynde at føle selvmedlidenhed.

Eller endnu være – at fokusere på alle de ting, der kan gå galt undervejs og forhindre dig i at nå målet. Det undgår du nemmest ved at koncentrere dit fokus på fremtiden. I dag er den første dag i dit nye liv.

Og du skal allerede nu begynde at koncentrere dig om alle de fordele, du vil få, når målet er nået. Begynd at leve dit liv, som om du allerede er der.

Find f.eks. et par gamle bukser, som du ikke længere kan passe, og hæng dem forrest i garderoben.

Lov dig selv at på en given dato, vil du kunne passe dem. Tænk på fordelene, når dit mål er indfriet.

Er du overvægtig og har svært ved blot at gennemføre en spadseretur, så forestil dig, hvor godt dit nye og lettere jeg vil have det under den første rigtige løbetur.

Er du tynd og har det svært med at tage tøjet af offentligt, så tænk på hvor godt du vil have det, første gang du er i svømmehal med din nye muskuløse krop. Det er en simpel og dog alligevel vigtig måde at programmere sig selv til at opnå de ønskede resultater.

Se dig selv for dit indre blik, når dit mål er nået.

Forestil dig, hvor godt du vil have det og hvad det vil betyde for dig i hverdagen.

Arbejd på at i hver træningspas kører du dig helt ud. Lad ikke dine forventninger til fremtidige resultater overskygge fornøjelsen ved den enkelte træningstime.

Gør det at træne til noget, du har det sjovt med, en konkurrence med dig selv, hvor du først og fremmest presser alt den glæde, du kan, ud af hvert eneste øjeblik.

Selvom lysten til at opnå fysiske forandringer hurtigt kan være stor og altopslugende, så lad den aldrig overskygge andre aspekter af dit liv. I stedet for at måle værdien af dit liv udfra din evne til at opnå et enkelt mål, så husk på at det er den retning dit liv tager, der er vigtigere end midlertidige resultater.

 

7. Sig hej til din angst

Alt for mange mennesker lader sig begrænse af deres angst for forandringer.

Men lad mig slå en ting helt fast. Vil du opnå vedvarende fysiske resultater kræver det også ændringer på andre områder. Og desværre er alt for mange mennesker grundlæggende bange for forandringer.

Men hvis du vil have resultater, må du lære at sige hej til din angst. Jeg har gennem årerne set utallige gode intentioner drukne i de dårlige undskyldningers bundløse hav. Undskyldninger som desværre alt for ofte bunder i uvidenhed.

Mange har fortæller om deres lyst til at komme i form, for derefter at tilføje: “Jeg har også tænkt på at begynde i et fitnesscenter, men jeg er for tyk til at komme sådan et sted.”

Hvad kan jeg sige andet end vrøvl… De fleste mennesker, der i dag kommer et fitnesscenter, er primært startet med et ønske om på den ene eller anden måde at ændre på deres krop. Netop det publikum har om muligt respekt for andre med de samme ønsker.

Så igen her er valget dit og kun dit. Vil du sige hej til din angst og komme ud blandt ligesindede – eller vil du fortsætte med kun at få motion, når du skal praktisere 100 meter i dårlige undskyldninger.

Men igen er det ikke et nemt valg. Hvorfor blive ved med at leve efter selvpåførte begrænsninger, når du i stedet har mulighed for at se angsten i øjnene, konfrontere den og få den første lille sejr i en række af mange.

 

8. Lær af dine fejltagelser

Hvis du er som de fleste, er det sikkert ikke første gang, at du har prøvet på at ændre på din form. Og læser du disse linier, er det et sikkert tegn på at din satsning ikke lykkedes. Har du valgt at opfatte det som et nederlag, så visk tavlen ren.

Det var det ikke, det var en lektion i hvordan du ikke skal gøre fremover.

En erfaring, du kan bruge til at lære noget af. For lad os slå en ting helt fast, hvis du er så naiv at tro, at du kan gøre det samme som sidst og få et andet resultat, så tager du fejl.

Brug dine erfaringer fra sidste gang du prøvede, men lær noget af dem. Hvis du havde lagt din træning om eftermiddagen, vel vidende at du tit og ofte skal arbejde over eller hente børnene, så planlæg mere hensigtsmæssige træningstider, som du har større chance for at overholde.

Fandt du din sidste kostplan for triviel og uden lyspunkter, så indarbejd en ugentlig spisedag i den næste kostplan.

Kedede du dig ihjel, da du cardiotrænede på cyklen i centret, så prøv i stedet at powerwalke i naturen med din favoritmusik på din Iphone. I det hele taget – vær opmærksom på, om du får de resultater du forventer af det, du foretager dig.

Hvis ikke må du korrigere og blive ved med at korrigere, indtil det virker.

 

9. Skab handling

Er du en af dem, der vil i gang – for nu skal der ske noget.

Der er bare lige det lille men, at du vil være sikker på, at du gør det på det rigtige tidspunkt – du vil starte i den perfekte uge. Jeg har en klar besked til dig. Check din kalender og se om du kan finde en uge med to søndage.

Den findes ikke og det gør den perfekte uge desværre heller ikke. At opnå succes kræver, at du skaber handling og går i gang – NU!

Hvis du venter på omstændighederne skal være helt perfekte, kommer du til at vente længe. For at få succes kræves der nemlig, at du går i gang selvom tidspunktet ikke er det mest belejligende og at der er stress på jobbet.

For tro mig, sådan vil det også være i næste uge og ugen der kommer efter. Der vil altid være forhindringer. Kunsten er at nå sine indre mål på trods af ydre omstændigheder.

Husk der gives ingen garantier for succes og de fleste, der indfrier deres mål, har også været bange for ikke at kunne gøre det, da de gik i gang.

Men de gik i gang alligevel. Og husk, for hver dag du venter – fratager du dig selv muligheden for at have den fysik, du fortjener. Handling skaber forvandling – drømme er blot drømme.

 

10. Vær vedholdende

Lad mig være realistisk. At skabe vedvarende fysiske forandringer er en lang og til tider tung proces.

Og af og til vil du opleve stilstand. Der vil være perioder, hvor du føler, at du løber panden mod en mur.  At der ikke sker nok. Det er her, du får brug for din vindermentalitet. Er der noget, som kendetegner vindere, er det – at de afslutter, hvad de har påbegyndt.

Til gengæld vil du også få belønning, når resultaterne igen begynder at komme. Og tro mig, det gør de. Om du får gode eller dårlige resultater af din træning, afhænger sædvanligvis ikke af en enkelt begivenhed.

Manglende resultater er en naturlig konsekvens af at glemme træning lidt for ofte…. at du går de ekstra skridt til køleskabet hyppigere end du burde… at du trøster dig over en træningsdag, der glippede, med lidt ekstra søde sager om aftenen.

På samme måde som manglende resultater følger en række af små beslutninger, udspringer resultater fra evnen til at tage initiativ og følge op på dette initiativ – vedholdende at udtrykke sin lyst til at nå målet.

At opnå resultater kræver vedholdenhed til at fortsætte træningen også på de dage, hvor det forekommer uoverkommeligt. Det er nu engang sådan med træning, at det er ikke det, du gør engang imellem, du får resultater af, men det du gør regelmæssigt.

Held og lykke på rejsen…